LÆSERBREV: Lokallisten: Varde Kommunes økonomi er brandvarm

Læserbrev af Henrik Vej Kastrupsen, Violvænget 4, 6840 Oksbøl og Tom Arnt Thorup, Troldhøj Allé 12, 6800 Varde

 

Varde Kommune er udfordret og situationen er ganske alvorlig. Hos Lokallisten mener vi, at der er fem håndtag, som vi kan skrue på i situationen. 1. Vi kan spare på vores serviceydelser – altså plejehjem, skoler og daginstitutioner. 2. Vi kan spare på Varde Kommunes administration. 3. Vi kan droppe det planlagte skolebyggeri. 4. Vi kan hæve skatten. 5. Vi kan lave en kombination af førnævnte.

Som nævnt under valgkampen, så tror vi på, at der kan spares et betragteligt beløb på centraladministrationen, herunder jobcenteret. Der er ansat ca. 4206 i Varde kommune, og ser man på jobcenteret alene (www.vive.dk – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd), så fremgår det, at vi har ca. 100 flere ansatte end i sammenlignelige kommuner. Vi mener, at vi bør gå hver enkelt stilling igennem og vurdere, hvad der er absolut nødvendig.

Det er ligeledes vores holdning, at vi bør genoverveje skolebyggeriet. Derfor har vi bedt kommunaldirektøren beregne effekten af en eventuel renovering af Brorsonskolen, hertil en løsning på specialklassernes placering. Hvordan vil det påvirke kommunens kassebeholdning?

Vi ønsker som udgangspunkt ikke at hæve skatten, men vi vil på den anden side ikke acceptere væsentlige serviceforringelser. Sagt med andre ord, så kan en mindre skattestigning komme på tale, men det er og bliver ikke en attraktiv løsning. Staten tager en markant del af indtægten de første 3 år og ja – det er bare dårligt købmandsskab.

Det vil være ønskeligt, at vi én gang for alle kommer ud over disse spare øvelser og får skåret butikken til. Gør vi ikke det, så når vi aldrig til de visionære drøftelser, som skal gøre Varde Kommune til en af de bedste kommuner i Danmark.

Målet og prioriteten for Lokallisten er, at kommunen leverer gode kerneydelser til vores borgere. Vi er klar til at forhandle og sammen finde en løsning.

DEL