LÆSERBREV: Kompetenceløft 2022 planen

Tina Agergaard Hansen (O), Formand for social- og sundhedsudvalget i Varde kommune, Pilevænget 4, 6870 Ølgod.  

At påstå, som AC Hoxcer gør i hendes læserbrev d 23/5 i JV, at vi med 2022 planen har frataget kompetente sosu-hjælper deres kompetencer og været medvirkende til, at de ikke må udføre det de er uddannet til, finder jeg ikke i tråd med virkeligheden.

I april 2014 valgte vi i Social og sundhedsudvalget, at iværksætte 2018-planen, som siden er ændret til 2022. Planen skulle ændre fordelingen af sosu-hjælper og sosu-assistenter fra 60/30 til 30/60. Netop for at højne kompetencerne på ældreområdet og ruste os til de komplekse sundhedsopgaver, der begyndte at være.

En ny uddannelsesordningen for sosu-hjælper var medvirkende til beslutningen i 2014, da ændringen i uddannelsen bevirkede, at sosu-hjælper ikke længere blev uddannet til, at løse sundhedsopgaver som eks vis medicingivning og øjendrypning, men nærmere havde rehabilitering som fokus i uddannelsen.

Vi har siden planen blev vedtaget tilbudt vores sosu-hjælper muligheden for kompetenceløft, samt tilbudt muligheden for at læse videre til sosu- assistent, hvilket mange af vores medarbejder har taget imod. Ligeledes er vi i gang med at efteruddanne sosu-hjælper med den nye uddannelse, så de også kan varetage visse sundhedsopgaver. Målet har i hele tiden været at hæve kompetenceniveauet og styrke den, og ikke som AC Hoxcer skriver, at tage kompetencer fra nogen.

På nuværende tidspunkt i Varde kommune er fordelingen 50/50 mellem sosu-hjælper/sosu-assistenter og det er realistisk, at vi når målet om mindst 30/60 til 2022.

DEL