Læserbrev: Hvorfor skal de unge være utrygge?

Læserbrev, indsendt af Torbjørn Fristed, folketingskandidat (DF), opstillet i Sydjyske Storkreds.

Jeg undrer mig! I efteråret råbte jeg op på vegne af ungdommen i Varde, der var godt og grundigt trætte af, at de ikke kunne færdes i Vardes natteliv, uden at føle sig utrygge pga. vold og anden kriminalitet. Lokalpolitikerne – med få undtagelser – lod mig dengang forstå, at bekymringen var stærkt overdrevet, og stort set ubegrundet.

I går var jeg inviteret i Ungehuset i Varde sammen med de øvrige folketingskandidater fra området. Efter debatten talte jeg mere uformelt med et par af brugerne, som ikke kan forstå at der ikke sker noget.

De kunne fortælle at med forårets komme, lunere vejr og lyse aftener, så er volden igen steget, og beretningen er at der på torvet foregår åbenlys narkotikahandel.

Når det er så udtalt en bekymring der fylder hos de unge, der jo er de primære gæster i Vardes natteliv, hvordan kan vi så være bekendt bare at slå det hen og sige vi ikke deler bekymringen? Burde vi ikke tage udgangspunkt i oplevelsen hos dem der færdes i miljøet, og gøre noget ved det, så byturene bliver en god og tryg oplevelse, og Varde kan komme af med det kedelige omdømme, og tilnavnet ”Det Vilde Vest”?

Las os nu lytte til de unge og få stoppet vildskaben i Vardes natteliv, det fortjener Varde!

DEL