Læserbrev: Hvis Din Forsyning var en hest ….

Læserbrev, indsendt af Niels Jørgen Nielsen, Ansager

https://dinforsyning.dk/da-dk/om-os/valg-til-bestyrelsen

Hvis Din Forsyning var en hest , ville jeg straks sende bud efter dyrlægen. Nu er der valg til bestyrelsen. 2 er på valg – øvrige medlemmer er udpeget af byrådene i Esbjerg og Varde.  Opbygningen er bestemt af politikere – derfor er 6 af pladserne forfordelt til netop politikere og deraf afledte honorarer.

Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer er ikke medlemmer i varmesektoren, men har kun sæde i vand- og spildevandsselskabernes bestyrelser.

Medlemmerne af en bestyrelse har observatørstatus med taleret i de bestyrelser, man ikke er valgt til. Generalforsamlingen er lukket land for forbrugerne.

Det giver jo ikke nogen mening og helt uigennemskueligt for forbrugerne.

Og dertil kommer, at Direktionen  ikke har oplysningspligt til bestyrelsen bortset fra én gang om året. Og ydermere har bestyrelsen tavshedspligt vedr.  alt, der er vedtaget.

Og ikke at forglemme de 3.4 mio i fratrædelsesgodtgørelse til en direktør, der selv valgte at gå, 20 mio. til en overflødig administrationsbygning i Varde, og endelig ca. 350.000 kr. i nyttesløse sponsorater til diverse idrætsklubber. – Det er et forsyningsselskab opgave at varetage forsyning – ikke andet. Man er jo tvunget til at være medlem.

Af alle disse grunde er det oplagt, at der nu skal vælges en kandidat helt udenfor de politiske partier.

Jeg har tillid til at energikonsulent Carsten Sohl er et fornuftigt valg. Han går ind for åbenhed, overskuelighed og forbrugerdemokrati. Og tillige har han indsigt og mod til at stille de nødvendige kritiske spørgsmål – og om nødvendigt sende bud efter dyrlægen

DEL