Læserbrev: Er de hjemløse forkælede?

Læserbrev, indsendt af A.C. Hoxcer Nielsen, Byrådsmedlem, Varde Kommune

– Nej, det mener jeg bestemt ikke. Hjemløsetallet i Danmark er på ca. 6600 borgere og tallet er steget med 30 % siden 2009. Der er mange årsager til hjemløshed. De der tager ophold på et § 110 tilbud, forsorgshjem, er ofte ramt af misbrug og psykiske lidelser i en kombination. Det er det man kalder dobbeltdiagnoser.

Målgruppen af hjemløse, der tager ophold på forsorgshjem, har rigtig mange udfordringer. Ikke mindst økonomisk set. Mange er blevet sat ud af deres bolig, enten fordi de ikke har kunne overskue økonomien eller bare at kunne være i boligen. De har behov for støtte til at kunne klare en dagligdag. Og det kan de netop få på et forsorgshjem, i den periode, hvor de er indskrevet. Men uanset hvor meget støtte borgerne kan få fra det socialfaglige personale, er økonomien væsentlig. Det er ikke gratis at opholde sig på et forsorgshjem, i det, der er en egenbetaling for kost og logi.

At kalde hjemløse borgeres rådighedsbeløb for ”lommepenge”, ser jeg som et udtryk for manglende til kendskab til de store udfordringer som borgerne står midt i. Ud af rådighedsbeløbet skal borgerne selv købe dagligdagsartikler, så som shampoo og tandpasta, transport til læge, psykiatrien og misbrugscentret, tøj, gebyr til indmeldelse i boligforeninger, møbler og andet inventar til reetablering i en ny bolig og finansiere et misbrug. Om vi vil det eller ej, så er disse borgere i en situation, hvor vi er nødt til at forholde os til, at der vil være et misbrug i en eller anden grad.

For at spare penge vælger nogle hjemløse borgere, at spise færre måltider på forsorgshjemmene. Her går de glip af vigtig næring, fællesskabet og den sociale træning, der er i en spisesituation. Samtidig er det godt, at borgerne er en aktiv del af civilsamfundet. Men der er ikke råd til at deltage i fritidsaktiviteter, som kan give et større socialt netværk.

Senest i 2016 vedtog udvalget for social og sundhed i Varde Kommune, at reducere i hjemløse borgeres rådighedsbeløb. Og her, to år senere, er det lagt op til endnu en markant reduktion. Det indstilles til, at borgere over 30 år skal have 1200 kr. pr. måned og borgere under 30 år skal have 800 kr. pr. måned.
Med min viden, ved jeg, at det vil medføre, at nogle ikke har råd til at tage ophold på forsorgshjem. Kriminaliteten kan stige og der vil blive flere ”gade-sovere”.

I Socialdemokratiet mener vi, at der skal mere fokus på at forebygge hjemløshed og lave en aktiv indsats, fremfor at tage fra dem, der i forvejen står i en næsten håbløs situation. Argumentet – at have færre penge til rådighed, mens du er hjemløs, vil gøre dig mere motiveret for, at komme i egen bolig hurtigere – har ingen hold i den virkelighed vores mest udsatte borgere står i. Ydermere er der en mangel på billige og ordentlige boliger, hvor der kan skabes en fast base.