Læserbrev: Det må ikke ske!

Læserbrev, indsendt af Folketingskandidat for Socialdemokratiet i Varde kredsen, Niels Ole Beck, Revlingevej 3, 6800 Varde.

Det vil være en forringelse af muligheden for at kunne uddanne sig, hvis VUC i Varde og Grindsted lukker.

I en iver efter at spare vil regeringen lukke VUC afdelinger landet over. Det vil bevirke at elever på VUC skolerne vil få længere til et uddannelsestilbud. Når man er startet tidligt på arbejdsmarkedet som ufaglært eller man ønsker at videre uddanne sig har man mange gange brug for at få opfrisket eller forøget sit uddannelsesniveau. Så har man brug for at kunne komme på et VUC i nærområdet. Derfor er det vigtigt vi bibeholder VUC i Varde og Grindsted. Vi Socialdemokrater vil foreslå en pulje på 50 mio. kr. over fire år til de lukningstruede VUC’er, som særligt er presset på økonomien pga. faldende elevtal og fire år med omprioriteringsbidrag.

Med 50 mio. kr. vil afdelingerne kunne holdes åbne.

Også̊ når det gælder uddannelse vil vi insistere på, at der er gode uddannelsesmuligheder i hele landet. Det gælder både velfærdsuddannelser, erhvervsskoler og gymnasier. Og ikke mindst de uddannelsestilbud til voksne, som VUC udbyder. VUC er specielt til dem, der har brug for at gøre deres 9. klasse færdig, tage en HF, så man kan læse videre eller få hjælp, hvis man har læsevanskeligheder.

Men konsekvensen af regeringens politik er, at rigtige mange VUC-afdelinger uden for de store byer lige nu kæmper for at overleve. Fire år med nedskæringer har sat sine spor. Mange afdelinger er allerede lukket og flere er lukningstruede. Dermed centraliseres en helt afgørende del af vores uddannelsessystem omkring de store byer. Det vil Socialdemokratiet ikke acceptere.