Kvindelige ledere halter lønmæssigt efter mændene

Ny lønstatistik fra Lederne viser, at en kvindelig leder tjener 7,1 procent mindre end en mand i den samme type job.

De kvindelige ledere tjener i gennemsnit 13 procent mindre end mandlige ledere, viser Ledernes nye lønstatistik, som YouGov har indsamlet blandt mere end 14.000 privatansatte medlemmer af Lederne. Knap halvdelen af lønforskellen kan forklares med forskelle mellem mænd og kvinder i forhold til uddannelse, alder, ledererfaring og ledelsesniveau. Men der er stadig 7,1 procent tilbage, som ikke umiddelbart kan forklares.

– Det er meget bekymrende, at vi stadig i 2018 kan se, at kvinder får betydeligt mindre i løn end mænd for den samme type lederjob. Det har vi brug for at gøre noget ved, hvis vi skal blive bedre til at tiltrække, fastholde og udvikle kvindelige ledertalenter i Danmark. Ud fra et ønske om ligestilling på arbejdsmarkedet er det utåleligt, at vi har indrettet os, så kvinderne systematisk opnår lavere lønninger end mændene. Det er i både samfundets og virksomhedernes interesse, at vi arbejder for at sikre, at kvinder og mænd får samme løn.

Sådan siger Ledernes politiske konsulent Nanna Simone Jensen, som kan konstatere, at det uforklarlige løngab ganske vist er lidt mindre end i sidste års lønstatistik – hvor det var 7,8 procent – men i det store hele ikke har rykket sig, siden Lederne i 2003 begyndte at sammenligne mandlige og kvindelige medlemmers løn. Dengang var den uforklarlige lønforskel mellem de to køn 7,0 procent.

– Hvis vi for alvor skal udligne lønforskellen, så skal mændene tage en større del af barselsorloven. Vi ved, at kvindens lønudvikling påvirkes negativt efter fødslen af første barn. Derfor skal virksomhederne være opmærksomme på at lønregulere under barsel. Fordelingen af barselsorloven er op til de enkelte familier, men virksomhederne kan også aktivt signalere, at mænd kan gå på barsel. Når mænd tager mere barsel, mindsker det kvinders periode væk fra arbejdspladsen, hvilket gavner kvindens karriere og dermed løn, siger Nanna Simone Jensen.

Kvinder skal turde tage springet

Hun peger på, at en længere barselsperiode, hvor faren tager et større slæb med børnene og i hjemmet, forhåbentlig også på længere sigt vil give en mere lige fordeling af de hjemlige pligter, hvor kvinder stadig tager den største del. Lederne ser også gerne, at det praktiske arbejde i hjemmet helt fjernes fra karriereligningen. Det kunne ske ved at gøre det mere økonomisk attraktivt for virksomheder at tilbyde ansatte hjemmeservice som en del af lønpakken, uden at den ansatte skal gå væsentligt ned i løn.

Ud over at mændene skal tage mere barselsorlov, retter Nanna Simone Jensen også pilen mod kvinderne selv:

– Vores tal viser, at der er en tendens til, at kvindelige ledere sjældnere skifter job. Og det er problematisk, når vi ved, at jobskifte er noget af det, som virkelig kan give lønnen et hop opad. Kvinderne skal ikke holde sig tilbage. De skal ikke blot være parate til at skifte job for at fremme karrieren, men også være mere offensive i deres lønforhandlinger og karriereudvikling.

Gennemsnitlig månedsløn for privatansatte ledere september 2018

Kvinder                                          52.208

Mænd                                            60.022

Alle                                                57.920

Kilde: YouGov for Lederne. Tallene omfatter 14.424 privatansatte medlemmer af Lederne

DEL