Kommunernes sygefravær steg i 2018

Foto: Arkiv
Nye tal viser, at sygefraværet i kommunerne steg i 2018 efter flere års fald. Ledernes analysechef Kim Møller Laursen kalder det dybt bekymrende, at sygefraværet stiger i en situation, hvor der er mangel på arbejdskraft i mange sektorer. Og Lederne efterspørger konkrete mål for, hvordan det kommunale sygefravær skal nedbringes.

Hver fuldtidsansat medarbejder i kommunerne havde i 2018 12 sygedage i gennemsnit, og dermed er sygefraværet steget for første gang i flere år. I 2017 var det gennemsnitlige sygefravær på 11,7 dage. Det viser de helt friske tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, som Lederne har kigget nærmere på. I regionerne er der også sket en mindre stigning – fra 10,6 sygedage i gennemsnit i 2017 til 10,7 sygedage i 2018.

Ledernes analysechef, Kim Møller Laursen, er meget bekymret over, at sygefraværet nu stiger igen.

– Lederne på de danske arbejdspladser oplever, at det på flere og flere områder er vanskeligt at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Derfor har vi både brug for, at vi får øget arbejdsudbuddet ved hjælp af blandt andre flere seniorer og kvalificerede udlændinge, men vi har i den grad også brug for, at de, der allerede er i job, er til stede på arbejdspladsen. Jo højere sygefravær i nogle sektorer betyder jo, at vi mangler endnu mere arbejdskraft på hele arbejdsmarkedet, siger Kim Møller Laursen.

Sygefraværet er steget ganske markant for den største personalegruppe i kommunerne, SOSU-personalet, hvor de ansatte i 2018 gennemsnitligt havde 16,1 sygedage mod 15,4 i 2017. Også for den næststørste personalegruppe, lærerne, er sygefraværet steget igen fra 2017 til 2018, efter at det ellers var dykket siden 2015.

Kim Møller Laursen mener, at stigningen i sygefraværet kalder på en markant indsats i kommuner og regioner.

– Jeg håber meget, at alle kommuner og regioner vil indføre konkrete mål for, hvor meget og hvordan sygefraværet skal falde i de kommende år. Og hvis ikke de gør det frivilligt, mener jeg, at den nye regering bør indføre konkrete måltal for kommuner og regioner. Vi kan se, at flere af de kommuner, som har været dygtigst til at nedbringe sygefraværet i de senere år, netop har arbejdet med konkrete mål, siger Kim Møller Laursen.

Gennemsnitligt sygefravær i kommuner og regioner (dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget)
2015 2016 2017 2018
Kommuner 12,2 12,0 11,7 12,0
Regioner 10,7 10,7 10,6 10,7

Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, maj 2019

Gennemsnitligt sygefravær for de største faggrupper i kommunerne (dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget)
  2015 2016 2017 2018
SOSU-personale 15,3 15,6 15,4 16,1
Lærere 12,5 11,3 10,8 11,0
Pædagogisk personale 14,5 13,9 13,3 13,3
Alle faggrupper 12,2 12,0 11,7 12,0
DEL