Kender du dine rettigheder som lønmodtager?

Krisen er afblæst, ledigheden dykker og aldrig har så mange været beskæftiget som lønmodtagere på det danske arbejdsmarked. Måske er du en af de knap 2,8 millioner danskere i alderen 16 til 64 år, der netop nu er beskæftiget som lønmodtager. I så fald føler du dig sandsynligvis godt sikret. Men kender du til dine forpligtelser og rettigheder, hvis du af den ene eller anden grund møder udfordringer på jobbet?

En af dem, der på egen krop har oplevet, hvad det betyder at have en organisation i ryggen, når modvinden rammer, er 41-årige Sabrina Brabrand fra Næstved. Fornylig dømte Østre Landsret hendes arbejdsgiver, Næstved Kommune, for at have fyret hende i strid med forskelsbehandlingsloven – og Sabrina Brabrand fik 12 måneders løn i godtgørelse.

Sådan var det aldrig gået uden hjælp og støtte fra Ase Lønmodtager, konkluderede Sabrina Brabrand efter dommen.

Ase har været med hele vejen og kæmpet. For mig handler det ikke om penge men om retfærdighed. Uden hjælp fra Ase Lønmodtager var den aldrig blevet håndhævet,” siger Sabrina Brabrand.

Ase gik ind i sagen 

Sabrina Brabrand havde været en skattet ansat i Næstved Kommunes hjemmepleje siden 2005, da hun i 2009 pådrog sig en arbejdsskade. Efter flere efterfølgende sygeperioder indstillede kommunen hende i sommeren 2015 til afskedigelse. Så kontaktede Sabrina Brabrand sin faglige organisation Ase Lønmodtager.

På baggrund af blandt andet udredninger fra specialister kunne Ase Lønmodtager konstatere, at Sabrina Brabrands arbejdsskade havde medført et handicap. Derfor burde hun ifølge forskelsbehandlingsloven tilbydes, at arbejdet blev tilrettelagt på en særlig skånsom måde.

En arbejdsgiver, der er – eller burde være – bekendt med en arbejdstagers handicap og det heraf følgende behov for tilpasninger, er nemlig ifølge forskelsbehandlingsloven forpligtiget til at undersøge og eventuelt afprøve mulige, hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger. Vel at mærke når medarbejderen er kompetent og i stand til at udføre de væsentligste funktioner uden, at det vil være uforholdsmæssigt byrdefyldt for arbejdsgiveren.

Sabrina er kommet videre

Næstved Kommune var ikke enig, men efter at have tabt i byretten ankede Ase Lønmodtager dommen til landsretten, som nu har givet Sabrina Brabrand og Ase Lønmodtager medhold.

Landsretten lægger vægt på, at såvel Sabrina Brabrand som Ase Lønmodtager havde påpeget over for kommunen, at hun forsat ville kunne arbejde, hvis der blev taget skånehensyn i form af nedsat arbejdstid og ingen tunge løft. Samtidig finder landsretten ikke, at kommunen har forsøgt eventuelle tilpasningsforanstaltninger. Derfor skal den betale Sabrina Brabrand 12 måneders løn for uberettiget fyring.

Sabrina Brabrand, der med Ase Lønmodtagers hjælp siden er kommet i fleksjob, er selvsagt glad for ”erstatningen” på 12 måneders løn.

 Forskelsbehandlingsloven
* Forskelsbehandlingsloven indeholder et forbud mod diskrimination af handicappede medarbejdere.
* Loven forbyder også diskrimination af medarbejdere på grund af race, hudfarve, religion, tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder eller national, social eller etnisk oprindelse.
* Handicapbegrebet er ikke et entydigt begreb, og det kan være vanskeligt at vurdere, om en sygdom eller en skade er et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Dette spørgsmål har givet anledning til mange retssager.
* Hvis en arbejdsgiver overtræder forskelsbehandlingsloven, risikerer arbejdsgiveren at skulle betale medarbejderen en godtgørelse.

 

/Annonceartikel

 

 

 

DEL