Juleskrab til støtte for anbragte børn mangler lokale sælgere

Foto: Jakob Mark.

Børnehjælpsdagens Julelotteri er på gaden over hele landet fra den 10. oktober. Imidlertid er der ingen lod-sælgere i Varde kommune.

Den danske hjælpeorganisation, Børnehjælpsdagen, opfordrer lokale fritidsforeninger, sportsklubber og skoleklasser til at engagere sig i salget af årets Julelodder. På nuværende tidspunkt er der nemlig ingen lokale sælgere i Varde kommune.

Lodsalget er med til at sikre, at anbragte børn og unge i Danmark kan få gavn af Børnehjælpsdagens arbejde. Disse børn og unge vokser op hos plejefamilier eller på institutioner – også i Varde kommune. De har ofte et stort afsavn op til jul på grund af brudte eller svære familierelationer.

– Vi håber, at lokale foreninger og skoler vil sætte social ansvarlighed på agendaen her i julemånederne – og støtte de anbragte børn. Julen er et tidspunkt på året, hvor det giver god mening at samles om en velgørende handling, der i øvrigt kan bidrage til et styrket sammenhold og fællesskab i den enkelte sælgergruppe, forklarer Anne Nielsen, der er lotteriansvarlig i Børnehjælpsdagen.

Økonomisk ‘Julebonus’ til klub- eller klassekassen
De foreninger og klasser, der melder sig som lodsælgere, bliver naturligvis honoreret af Børnehjælpsdagen for deres indsats – med op til 12 kroner pr. solgt Julelod. Det betyder altså, at den gode gerning lønner sig på flere niveauer.

Sidste år modtog 554 lokale foreninger, klubber og skoleklasser over hele landet i alt 2,9 millioner kroner for deres salg af Børnehjælpsdagens Julelodder. Pengene er f.eks. blevet brugt til nyt idrætsudstyr, stævner, lejrskoler eller fælles aktiviteter.

Børnehjælpsdagen opfordrer således de lokale foreninger, klubber og klasser i Varde kommune til tage del i årets Julelotteri – og gøre en forskel for de anbragte børn. Tilmelding kan ske via www.bhd.dk/lotterier

Aktuelt er 122 børn og unge anbragt uden for hjemmet af Varde kommune.

FAKTA OM BØRNEHJÆLPSDAGENS JULELOTTERI
• Julelotteriet bliver solgt i perioden 10. oktober – 30. december 2019 af børn og unge, der er tilknyttet en fritidsforening, idrætsklub eller skoleklasse.
• Et Julelod sælges for 25 kroner, heraf går op til 12 kroner til foreningen, klubben eller klassen, der typisk øremærker pengene til udstyr eller aktiviteter.
• Overskuddet fra salget af lodderne går til Børnehjælpsdagens arbejde for anbragte børn og udsatte unge i Danmark.
• Tilmelding som lodsælger kan ske i hele salgsperioden på www.bhd.dk/lotterier
• Børnehjælpsdagen har stået bag Julelotteriet siden 1999.

FAKTA OM BØRNEHJÆLPSDAGEN
Børnehjælpsdagen støtter anbragte børn (0-17 år) samt udsatte unge (op til 29 år) i Danmark. Hjælpeorganisationen styrker børnenes og de unges personlige og sociale kompetencer gennem projekter og aktiviteter, der afholdes over hele landet.

Sidste år fik 9.671 anbragte børn og udsatte unge direkte glæde af Børnehjælpsdagens arbejde.

Børnehjælpsdagen har fokus på at inddrage børn og unge fra traditionelle familier i det velgørende arbejde efter konceptet “børn hjælper børn”. Det sker blandt andet gennem Julelotteriet, Lillebror Lotteriet og projekt ‘Ungdomsværn’.

Læs mere på bhd.dk og facebook.com/bornehjaelpsdagen

DEL