Jobcentrene i Esbjerg, Tønder og Varde vil have et særligt fokus på Voksenlærlingeordningen

Marlene Malmros og brugsuddeler Lars Holger fra Dagli´Brugsen i Årre.

Med et særligt fokus på Voksenlærlingeordningen er ønsket at afhjælpe arbejdsmarkedets behov for faglært arbejdskraft og at imødekomme ledige, som har et ønske om opkvalificering – det kan også være en alternativ vej tilbage i beskæftigelse.

Med voksenlærlingeordningen kan virksomheder oprette lærlingepladser med tilskud til ledige over 25 år. Det er en ordning, som kan bidrage til at uddanne fremtidens arbejdskraft. Virksomheden får derved en voksen medarbejder, der ofte har en del erhvervserfaring og som er klar til et større ansvar fra første færd.

Fra førtidspensionist til voksenlærling
Marlene Malmros er en succeshistorie fra det virkelige liv og har igennem voksenlærlingeordningen fået en helt ny tilværelse.

Da hun var ung, døde hendes far alt for tidligt og hun var gennem en hård tid. Malene tog en HG-uddannelse, men sorg og psyki­ske problemer tog magten fra hende og hun endte med at få tildelt en førtidspension.

Ordningen på førtidspensi­on tillader muligheden for skånejob, så efter noget tid, tog Marlene kontakt til den lokale Dagli’Brugsen og startede op med 9 timer om ugen fordelt over 3 dage. Timerne blev hurtigt øget til 12-15 timer og året efter var timetallet på 27 timer.

Fra 8-9 år hjemme til pludseligt at møde mennesker og passe et arbejde, var hårdt både fysisk og psykisk i starten. Men hver dag var spændende og et godt kollegaskab og en fantastisk chef fik hende til at vokse for hver dag, der gik.

Brugsuddeler Lars Holger kunne fra starten mærke, at Malene ville i gang og var ivrig for at lære og arbejde, på trods af de udfordringer og hensyn, som hun selvfølgelig havde med efter mange år på førtidspension.

Varde Jobcenter besøgte Dagli´Brugsen og Marlene, hvor der opstod en snak om muligheden for at blive voksenlærling. Kort tid efter mødet kunne Brugsuddeleren og Malene informere om, at der er indgået en aftale om voksenlære pr. 1. januar 2018. Uddannelsen varer til 19. november 2020 og så er Marlene uddannet butiksassistent.

SÅDAN GØR DU
Kontakt dit lokale jobcenter, som kan hjælpe dig videre i processen
Kontakt derefter den relevante erhvervsskole for at få din virksomhed godkendt som praktiksted og for at afklare, hvor lang tid den kommende voksenlærling skal være under uddannelse.
Indgå en uddannelsesaftale med den pågældende.
Ansøg om tilskud til voksenlærlingens løn via selvbetjeningsløsningen på https://vitas.bm.dk (se også separat faktaark om Vitas).
Få mere information på www.virk.dk/aub, hvor du også kan hente ansøgningsskema til elevrefusion.

Fakta om Voksenlærlingeordningen
Voksenlærlinge, som kommer fra ledighed:
Virksomheden kan som udgangspunkt få 40 kr. pr. time i tilskud i hele praktikperioden, hvis:
Voksenlærlingen er ufaglært eller har en forældet uddannelse (ikke brugt i 5 år) og har været ledig i minimum to måneder
Den ledige har en faglært uddannelse i forvejen, forudsætter tilskuddet, at den ledige har 6 måneders sammenlagt ledighed.

Hvis virksomheden ansætter ufaglærte ledige med mindre end 2 måneders ledighed, gives der som udgangspunkt 30 kr. pr. time i tilskud i hele praktikperioden.

Voksenlærlinge, som kommer fra beskæftigelse:
Virksomheden kan også få tilskud til at ansætte en ufaglært medarbejder som voksenlærling. Tilskuddet er som udgangspunkt på 30 kr. i timen, og virksomheden kan få tilskud i op til 2 år fra uddannelsens påbegyndelse.

Tilskuddets størrelse, starttidspunkt og periode varierer alt efter målgruppe.

DEL