Janderup: Der blev kørt alt for hurtigt på Vesterled

Der har været ATK måling Efter en borgerhenvendelse har der været ATK måling på Vesterled i Janderup. Det resulterede i 79 sager heraf en betinget frakendelse, da bilisten kørte 83 km/t. Målingen resulterede desuden i 11 klip, hvor højeste hastighed blev målt til 80 km/t. Højeste tilladte hastighed er 50 km/t.

DEL