Hvad skal dansk udlændingepolitik bygge på?

Af Gunner Poulsen, Lerpøtparken 13 1. th, Varde. Folketingskandidat for SF i Sydjyllands storkreds.
Mikkel Ammitzböll, Bispegade 11, Ribe. Spidskandidat for SF i Sydvestjylland.

Dansk udlændingepolitik skal bygge på realistisk humanisme – ikke falske forudsætninger.
Torbjørn Fristed skriver i et læserbrev her på GoVarde, at dansk udlændingepolitik ikke skal bestemmes i Marokko. Det er der bare heller ingen, der mener at den skal!
Marrakesh-erklæringen har til formål, at give en fælles kurs i FN om hvordan man behandler fremmede i ens land. Den skal altså blandt andet forhindre menneskesmugling og uværdig behandling af andre mennesker. Derfor er det noget vrøvl du skriver Torbjørn, fordi forudsætningen er falsk.
Dansk udlændingepolitik skal for os i SF bygge på en opfattelse af, at alle mennesker grundlæggende er lige meget værd, og har ret til et godt liv – som Marrakesh-erklæringen er helt i tråd med. Endvidere skal den også bygge på, at verdens ulighed er uhensigtsmæssig. Større lighed i livsmuligheder vil give flere håb om en god fremtid, også i deres hjemland.
Højere U-landsbistand, bedre asylbehandling ved EU’s grænser samt en fair fordeling af integrationsopgaven indenfor EU er vejen frem. Danmark skal derfor tage sine internationale forpligtelser alvorligt og igen tage sin del af kvoteflygtningene.

DEL