Hjemmeværnet fylder 70 år

Grundstenen til Hjemmeværnet blev lagt i modstandsbevægelsen, og 1. april 1949 blev Hjemmeværnet til en statslig institution. Derfor kan Hjemmeværnet i år fejre 70-årsjubilæum. Fejringen sker den 31. marts med parade og reception i Nymindegablejren.

Her vil jubilarer fra Hjemmeværnet, hjemmeværnssoldater fra hele landet, ledelsen for Hjemmeværnet og en række politikere deltage. Kongehuset repræsenteres af H.M. Dronningen og H.K.H. Kronprinsessen, der er premierløjtnant i Hjemmeværnet.

Pressen inviteres til at deltage under paraden.

Et hjemmeværn i stadig udvikling

Hjemmeværnet har gennemgået en stor udvikling gennem de seneste 70 år. Fra et udspring af modstandsbevægelsen til den frivillige, militære beredskabsorganisation, som mange danskere kender til og har stiftet bekendtskab med.

Hjemmeværnet har i dag en styrke på knap 45.000 frivillige soldater, som hvert år bruger over 2 mio. timer af deres fritid på uddannelse og opgaver til lands, til vands og i luften til støtte for Forsvaret, Politiet og samfundet.

– Selv om Hjemmeværnet runder 70 år, er vi langt fra pensionsmodne. Forsvarsforliget 2018 – 2023 understreger vores rolle som militær beredskabsorganisation og giver gode rammer for en fortsat udvikling af Hjemmeværnet. Det er baggrunden for, at vi i disse år har øget fokus på vores militære profil og de opgaver, vi løser til støtte for Forsvaret.
Når vi også i stort omfang støtter politiet og samfundet, er det netop, fordi vores frivillige soldater både har solide grundlæggende militære kompetencer og samtidig viljen til at stille op i stort set alle situationer, hvor samfundet har behov for det, udtaler Hjemmeværnets chef, generalmajor Jens Garly.

Stor tillid til Hjemmeværnet

Danskerne er gennem årene stødt på Hjemmeværnet i mange forskellige sammenhænge, men oftest i opgaver for samfundet som ved stormflod, større kulturelle begivenheder og i de senere år også ved Danmarks grænser. Danskernes opfattelse af Hjemmeværnet er generelt set positiv.

– Mange danskere har en holdning til Hjemmeværnet, og vi kan se af vores holdningsundersøgelse, som Danmarks Statistik står bag, at danskerne har stor tillid til Hjemmeværnet og mener, at Hjemmeværnets soldater løser samfundsrelevante opgaver.
Vores frivillige soldater gør en kæmpe indsats hver dag, så derfor er det vigtigt, at befolkningen anerkender den store indsats, som de leverer til lands, til vands og i luften, udtaler Søren Espersen, som er kommitteret for Hjemmeværnet.

 

DEL