Hjemmeværnet fylder 70 år

Grundstenen til Hjemmeværnet blev lagt i modstandsbevægelsen, og 1. april 1949 blev Hjemmeværnet til en statslig institution. Derfor kan Hjemmeværnet i år fejre 70-årsjubilæum. Fejringen sker den 31. marts med parade og reception i Nymindegablejren.

Her vil jubilarer fra Hjemmeværnet, hjemmeværnssoldater fra hele landet, ledelsen for Hjemmeværnet og en række politikere deltage. Kongehuset repræsenteres af H.M. Dronningen og H.K.H. Kronprinsessen, der er premierløjtnant i Hjemmeværnet.

Et hjemmeværn i stadig udvikling
Hjemmeværnet har gennemgået en stor udvikling gennem de seneste 70 år – fra et udspring af modstandsbevægelsen til den frivillige, militære beredskabsorganisation, som mange danskere kender til og har stiftet bekendtskab med.
Hjemmeværnet har i dag en styrke på knap 45.000 frivillige soldater, som hvert år bruger over 2 mio. timer af deres fritid på uddannelse og opgaver til lands, til vands og i luften til støtte for Forsvaret, Politiet og samfundet.

– Selv om Hjemmeværnet runder 70 år, er vi langt fra pensionsmodne. Forsvarsforliget 2018 – 2023 understreger vores rolle som militær beredskabsorganisation og giver gode rammer for en fortsat udvikling af Hjemmeværnet. Det er baggrunden for, at vi i disse år har øget fokus på vores militære profil og de opgaver, vi løser til støtte for Forsvaret. Når vi også i stort omfang støtter politiet og samfundet, er det netop, fordi vores frivillige soldater både har solide grundlæggende militære kompetencer og samtidig viljen til at stille op i stort set alle situationer, hvor samfundet har behov for det, udtaler Hjemmeværnets chef, generalmajor Jens Garly.

Stor tillid til Hjemmeværnet
Danskerne er gennem årene stødt på Hjemmeværnet i mange forskellige sammenhænge, men oftest i opgaver for samfundet som ved stormflod, større kulturelle begivenheder og i de senere år også ved Danmarks grænser. Og danskernes opfattelse af Hjemmeværnet er generelt set positiv.
Mange danskere har en holdning til Hjemmeværnet, og vi kan se af vores holdningsundersøgelse, som Danmarks Statistik står bag, at danskerne har stor tillid til Hjemmeværnet og mener, at Hjemmeværnets soldater løser samfundsrelevante opgaver. Vores frivillige soldater gør en kæmpe indsats hver dag, så derfor er det vigtigt, at befolkningen anerkender den store indsats, som de leverer til lands, til vands og i luften,” udtaler Søren Espersen, som er kommitteret for Hjemmeværnet.

Fakta om Hjemmeværnet:
 Hjemmeværnet opstod ud af modstandsbevægelsen fra 2. verdenskrig og blev i april 1949, i overensstemmelse med Lov om Hjemmeværnets ordning vedtaget i juli 1948, til det statslige hjemmeværn
 Hjemmeværnet havde flest frivillige i 1983 med en styrke på knap 78.000 medlemmer. I 2019 er styrken på knap 45.000 frivillige soldater, hvoraf ca. 15.000 er aktive, dvs. yder mindst 24 timers tjeneste om året
 H.M. Dronningen gjorde tjeneste ved Kvindeligt Flyverkorps (frivilligt kvindekorps under Hjemmeværnet) fra 1958-1970
 H.K.H. Kronprinsesse Mary har siden 2008 været frivillig soldat i Hjemmeværnet
 Hjemmeværnet er opdelt i tre værnsgrene – Hærhjemmeværnet, Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet.
 Hjemmeværnet har fokus på kompetencer, og alle frivillige soldater tager en grunduddannelse på 250 timer fra Hjemmeværnsskolen
 14 procent af soldaterne i Hjemmeværnet er kvinder
 Hjemmeværnet har været indsat 2378 gange i 2018 til støtte for blandt andet Forsvaret, Politiet og beredskabet.
 Hjemmeværnets frivillige soldater har leveret 2,4 mio. timer i 2018 til opgaver for Forsvaret og samfundet, uddannelser og administration og forberedelse
 Størstedelen af Hjemmeværnets indsættelser sker til støtte for Forsvaret
 Hjemmeværnet støtter Politiet ved grænserne og har gjort det siden juni 2016
 Hjemmeværnet støtter Forsvarets internationale missioner med enkeltpersoner eller mindre enheder, fx i Afghanistan og Irak og tidligere Mali og Kosovo
 Hjemmeværnet får 417 mio. kr. på finansloven. Det svarer til, at hver dansker betaler knap 100 kr. om året for at have Hjemmeværnet.
 78 % af danskerne har enten stor tillid eller tillid til at Hjemmeværnet kan løse sine opgaver (DST 2019).

DEL