Håndværkerfradrag fortsætter i 2020

Bolius.dk: Selv om flere af den nuværende socialdemokratiske regerings støttepartier gerne ville have nedlagt BoligJobordningen, fortsætter den i i hvert fald 2020. Det blev inddirekte besluttet i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2020.

Få servicefradrag og fradrag for håndværkerydelser

Med håndværkerfradraget kan du fortsat få fradrag for to slags ydelser:

  1. Et fradrag på 12.500 kr. pr. person pr. år i 2020 for arbejdsløn til håndværksydelser til udvalgte energiforbedringer og/eller klimatilpasning. I 2019 er fradraget 12.200 kr.
  2. Et fradrag på 6.200 kr. pr. person pr. år i 2020 for arbejdsløn til serviceydelser – fx rengøring, børnepasning og havearbejde.I 2019 er fradraget 6.100 kr.

I alt kan der altså fradrages 18.700 kr. pr. person pr. år i 2020 og 18.300 kr. i 2019.

Vær opmærksom på, at det kun er arbejdslønnen, du kan få fradrag for.

Betingelser for at få håndværkerfradrag

  • Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført.
  • Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan dele fradraget uanset, hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan få fradrag for op til 12.500 kr. for håndværkerydelser i 2020 (12.200 i 2019) og op til 6.200 kr. for serviceydelser i 2020 (6.100 kr. i 2019). Beløbet overføres ikke automatisk, så indtast hver jeres andel i jeres årsopgørelse
  • Hvis andre i en husstand, fx dine børn over 18 år, skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til den i husstanden, som har betalt håndværkeren.
  • I en helårsbolig skal du bo der, mens arbejdet udføres.
  • Du kan kun få fradrag til vedligeholdelse og reparation af en eksisterende helårsbolig eller fritidsbolig. Du kan altså ikke få fradrag for nybyggeri. Du kan heller ikke få fradrag for arbejde i forbindelse med anlæggelse af have – det er kun de tilbagevendende arbejder med vedligeholdelse af haven, der giver mulighed for håndværkerfradrag.
  • Kun ejerne af en fritidsbolig (og deres ægtefæller) kan få fradrag for fritidsbolig. Du kan ikke få fradrag for serviceydelser, hvis du lejer dit sommerhus ud.
  • Selv om du har både helårsbolig og sommerhus, kan du højst få fradrag for 12.500 kr. i 2020 (12.200 kr. i 2019) for håndværkerydelser og 6.200 kr. i 2018 (6.100 kr. i 2019) for serviceydelser.
  • Husk, at det kun er arbejdslønnen, du kan få fradrag for.

Beregn dit håndværkerfradrag for 2018 HER

DEL