Gode råd: Hvornår skal hækken klippes?

Hvornår på året skal hækken klippes?

Nogle mener, at hækken skal klippes før Sankt Hans, mens andre mener, at du bør vente til juli, når fugleungerne er fløjet fra reden.

Du kan vælge at klippe hækken 1 eller 2 gange i sommersæsonen. Hvis du klipper hækken 2 gange, vil den være lettere at klippe, da grene og kviste ikke når at blive så kraftige. En løvfældende hæk, dvs. en hæk, som taber bladene om vinteren, kan du fx klippe enten i juli eller i juni og august.

Stedsegrønne hække af fx gran, cypres eller taks er det bedst at klippe 1 gang om året, i april eller i august-september.

Nogle hække vokser så meget, at de når at blive meget ”langhårede”, hvis du først klipper dem i juli og kun klipper dem 1 gang om året. Det gælder fx liguster-, navr- og tjørnehække.

Det er bedst at klippe hæk en dag med overskyet vejr og let vind. Så hjælper vinden med at fjerne de insekter, som hvirvles op fra hækken.

Hvordan klipper du bedst og lettest hækken?

Hvis du er uøvet eller perfektionistisk anlagt, er det en god idé at trække en snor i den rette højde, som du kan klippe efter. Ellers kan du som regel opnå et nogenlunde hæderligt resultat ved at klippe hækken på øjemål. Det er dog en god idé jævnligt at træde nogle skridt tilbage og tjekke resultatet, så hækken ikke lige pludselig er blevet en halv meter lavere i den ene ende.

Hækken bør klippes, så den er bredest forneden. Dermed kan sollyset lettere trænge helt ned til bunden af hækken, så den bliver ved med at være tæt forneden. En god bredde er 30-40 cm i toppen og 40-50 cm ved jorden. Hvis hækken er for bred i toppen, risikerer du, at den vælter eller knækker, når der falder en masse tung sne på den.

Sørg for at klippe så meget af hækken, at den ikke bliver bredere og bredere for hvert år, der går. Selvom hækken ser lidt skallet ud, når du er færdig, bliver den hurtigt grøn igen. Pas dog på med hække af nåletræer som fx tuja, gran og cypres. De kan ikke skyde igen fra brune, træagtige kviste, så her skal der altid være grønt tilbage, når du har klippet hækken.

Hvis du bruger en manuel hæksaks, er det bedst at stå med siden til hækken med det ben, der er nærmest hækken, forrest. Det slider mindst på kroppen. Hold hæksaksen med den flade side mod hækken.

Hvis du klipper med en motoriseret hæksaks, skal du passe på børn og husdyr og gerne bruge sikkerhedsbriller, læderhandsker, høreværn og skridsikre sko for at beskytte dig selv. Før hæksaksen op og ned i store buer, mens du langsomt bevæger dig fremad.

Det er lettest at klippe hækken nedefra og opad. På den måde ender de afklippede grene ikke i den del af hækken, som du skal til at klippe. Klip siderne først og toppen til sidst.

Afklippet kan evt. klippes i mindre stykker og skubbes ind under hækken. Her vil det med tiden blive til kompost, som forbedrer jorden og giver næring til hækken.

Kilde: BOLIUS.dk

DEL