Genforeningen set fra Varde og Omegn. Foredrag, fællessang og kagebord

Carsten Sohl fortæller om Genforeningen

I 2020 markerer vi 100 års jubilæet for genforeningen af Sønderjylland med Danmark. I Varde inviterer Grænseforeningen og Varde Bibliotek i samarbejde til et arrangement, der fejrer genforeningen fra et lokalt perspektiv.

Det foregår onsdag d. 19. februar kl. 19 på Varde Bibliotek med foredrag, fællessang og kagebord.

Genforeningen i 1920 satte en stopper for årtiers nationale stridigheder med en folkeafstemning, hvor slesvigerne blev spurgt, om de ville høre til Danmark eller Tyskland. En del af Danmarkshistorien, der trækker mange tråde fra grænselandet og ud i det øvrige Danmark. Dels fordi krigsdeltagelsen berørte hele landet. Dels fordi familiebånd og venskaber blev påvirket af både krigen, afstemningen og resultatet af folkenes selvbestemmelsesret.

Foredragsholder Carsten Sohl er lokal projektleder i Grænseforeningen Nr. Nebel, Varde og omegn. Han fortæller om første Verdenskrig, som mange sønderjyder var tvunget til at deltage i, samt hvilke initiativer lokale borgere i Varde og omegn tog. En del sønderjyske krigsfanger og deltagere i 1. Verdenskrig kom forbi Varde, og der blev holdt genforeningsfester rundt omkring i de små sogne.

Undervejs kaffebord og fællessang akkompagneret på klaver af Annamarie Uhre.

Billetter til 65 kr. købes på www.vardebib.dk/oplev. Billetkøb forud er nødvendig af hensyn til forplejning.

Medlemmer af Grænseforeningen har fri entré – tilmelding nødvendig forud på mail til cssohl@gmail.com eller sms 21709875 senest d. 16/2.

Arrangementet er et samarbejde mellem Grænseforeningen for Nr. Nebel, Varde og Omegn og Varde Bibliotek.

FIK DU LÆST: 

Kom til cykling, sang og stafet i genforeningsåret 2020