Generalforsamling i Billum Sogneforening

Sogneforeningen valgte i år at gøre Tove og Walther Bech Sørensen til æresmedlemmer af foreningen

Billum Sogneforening har netop afholdt det årlige borgermøde og generalforsamling.

Borgmester Erik Buhl skulle have været aftenens gæstetaler, men grundet sygdom var det Preben Friis Hauge, som måtte stå på mål for spørgsmål omkring byggegrunde, kystnære zoner, mobildækning, Vestkystvejens forlængelse og revision af udviklingsplanen. Der var en god spørgelyst og debat. Det fortæller foreningen i en pressemeddelelse.

Sogneforeningen valgte i år at gøre Tove og Walther Bech Sørensen til æresmedlemmer af foreningen, da de har gjort en kæmpe indsats for Billum Sogn i mange år. Walther har arbejdet utrætteligt, insisterende og med stort engagement igennem 30-40 år i Billum Sogneforening. Han er også formand for Udviklingsrådet for Varde Opland og var kun et par stemmer fra at blive valgt ind i byrådet. Walther er igangsætter, han går forrest og sørger for at få tingene til at ske. Der står jo en kvinde bag alt, og Tove har betydet meget for, at Walther har kunnet arbejde som han gør. Hun sørger for den dejligste forplejning til de arrangementer der holdes. Når Walther har været på vejsyn med kommunes folk står hun med frokost, og hun har betydet rigtig meget, for de ting Walther har arbejdet med. De anerkendes for deres store indsats med gratis, livslangt medlemskab af Billum Sogneforening og fri entre til Sogneforeningens arrangementer.

Formand for Billum Sogneforening Jørgen Hansen takkede bestyrelsen og de mange frivillige, der gør Billum til et attraktivt sted at bo, ved at holde byen ren og pæn, eller deltager i enten bestyrelses-, udvalgs- eller andet frivillige arbejde. Uden disse engagerede mennesker ville der ikke være gang i så mange ting, som der er i Billum.

 

DEL