Foredrag: “Pæne piger, dumme drenge – om hjerne og hjerte hos de 0–10-årige”

Ann E. Knudsen

Hvorfor opfører ingen børn sig, som de har hjerne til at gøre?
I dette foredrag om hjernens modning og udvikling fortæller Ann E. Knudsen
om, hvad vi kan forvente af børn – hvor tidligt der er forskel på, hvordan
piger og drenge leger og lærer, hvornår de kan huske, og hvordan de udvikler
intelligens. – Og hvad kan man som forældre og professionelle gøre for at
give en hånd med, så både piger og drenge får det optimale ud af det, som er
deres hjernemæssige potentiale? Ann E. Knudsen er cand. mag. og lektor i
dansk og psykologi.
I samarbejde med AOF Sydjylland.
Fakta
Varde Bibliotek tirsdag den 26/2 kl. 19-21. 100 kr. Husk tilmelding
på www.vardebib.dk/arrangementer