Forebyggelse – sådan stormsikrer du hjemmet

Optimera Nørre Nebel rådgiver: Stormsikring handler især om vedligeholdelse, men også om akutte tiltag, mens stormen raser. Se især på taget, og tjek haven for risikoelementer som gamle træer, faldefærdige flagstænger og løse trampoliner.

Det er altid bedre at forebygge end at helbrede, og det gælder ikke mindst i forbindelse med stormvejr. Her har du en række nyttige tip til, hvordan du stormsikrer dit hjem.

1. Tjek taget inden stormen raser
Tagfladerne er altid mest udsatte for stormskader. Se dit tag efter regelmæssigt; så har du de bedste chancer for at undgå problemer.

Tagene på ældre huse er særligt udsatte for stormskader, især tegltage. Her bør du være ekstra opmærksom på potentielle problemer. I nyere huse bør risikoen være langt mindre, men selvfølgelig kan fejl og mangler give problemer.

Faktisk er byggesjusk i nye huse én af de hyppigste årsager til stormskader i Danmark. Og lette tage kan byde på særlige problemer i forhold til de tungere tegltage, især hvis konstruktionen ikke er lavet rigtigt.

Ligger dit hus i en risikozone? I Danmark rammer de værste storme typisk fra vest, så huse langs vestkysten er særligt udsat. Du har også en øget risiko for skader, hvis dit hus ligger udsat uden læ fra træer eller andre huse.
Hvordan ser taget ud udefra? Begynd med at inspicere taget udefra – gerne med hjælp af en stige.
Sidder tagstenene/pladerne godt fast? Er nogen gået i stykker, løse, eller mangler de helt?
Sidder rygningerne/rygningsstenene godt fast?
Er inddækningerne i god stand? Har de givet eller flyttet sig?
Er der snavs, blade osv. i skotrender, tagrender eller nedløbsrør? Så fjern det, mens du er deroppe; storme medfører ofte store mængder regn, og tilstoppede render kan få vandet til at plaske ind imod muren med potentielle skader til følge – ikke mindst i perioder med frostvejr.

Kan du inspicere taget indefra?
Hvis du har adgang til loftet og kan se din tagbeklædning indefra, kan du nemt tjekke, om dit hus har løse tagsten. Det sker bedst, mens det er lyst udenfor – hvis der trænger lys ind gennem tagfladen, mangler der hele sten, og så vil regn og sne hurtigt komme ind.

Som regel begynder skaderne dog i det små, så gå gerne tagfladen grundigt efter en gang imellem. Se efter, at tagfladen er ordentligt fastgjort til trælægterne.

Overordnet set bør hver anden tagsten være fæstnet med bindere, men langs alle kanter – altså i nederste og øverste række, langs skotrender og omkring vinduer og gennembrydninger skal hver enkelt tagsten være fastgjort. (Bindere er ståltråd eller stålhager, som holder tagstenene fast til lægterne).

Tjek også, om en eventuel understrygning trænger til at blive genopfrisket.

Pladetag, ståltag, skifertag o.l. skal være forsvarligt fastgjort med skruer – eller, ved f.eks. naturskifer, søm. Du vil dog sjældent kunne konstatere dette indefra.

Hvordan har spærene det?
Tjek at spærene sidder solidt fast, så de ikke risikerer at vælte, når vinden blæser ind på gavlen. Du kan sikre spærene med en pladebeklædning, der fastgøres til spærkonstruktionen, eller med såkaldte vindtrækbånd, som gjort fast til spærkonstruktionen. I tagpaptage, hvor træunderlaget er sømmet direkte ned i spærene, er det ikke nødvendigt med vindkryds; men ellers er vindkryds (eller krålægter) nødvendige under lette tage for at hindre spærene i at bevæge sig.

2. Tjek om facaden er klar til stormvejret
Selv om facaderne er langt mindre udsatte for stormskader end taget kan det alligevel betale sig at se dem efter. For stormvejr kan afsløre problemer, der hurtigt kan blive meget store.

Tjek facaden for revner. Større revner kan være et tegn på, at huset er ustabilt – f.eks. fordi det er sunket gennem årene.
Hvis der er blevet fjernet bærende eller stabiliserende vægge i forbindelse med tidligere ombygninger, kan også det forårsage revner. I værste fald kan en voldsom storm få væggene til at vælte – men det er dog sjældent.
Lad en dygtig murer eller byggesagkyndig kigge på dit hus, hvis du er i tvivl.

3. Gå din grund efter og se om der er potentielle risikoelementer når stormen raser
Rigtig mange stormskader opstår på grund af faldende træer. Men en almindelig dansk villahave kan også rumme mange andre risikoelementer, når stormen raser.

Tjek ældre træer, som står tæt på huset. Er de så høje, at de vil falde ind på huset, hvis de skulle vælte? Det kan give store skader på taget. Men samtidig er gamle træer også med til at give haven og hele lokalområdet sjæl, så hvis de ikke er svage og syge, bør man overveje det meget nøje, inden man griber motorsaven.
Skær visne, knækkede og rådne grene af træerne. De vil ofte blive grebet med af vinden under stormvejr, og det kan give skader på både hus, bil og mennesker, der er ude i uvejret.
Husk, at træer også giver læ. Grupper og rækker af træer er ikke kun en risikofaktor i stormvejr; de er også med til at give læ.
Se på alle de løse ting. Danske haver er oftest fyldt med ting, der kan blive grebet af vinden og rasere omgivelserne. Trampoliner er blevet en særlig risikofaktor i de seneste år, og de bør forankres solidt, så de ikke længere kan klassificeres som løse. Vær derudover sikker på, at du har et overblik over, hvad der kan blæse væk under en storm, så du hurtigt kan bringe det i sikkerhed – og sørg for, at du har plads i kælder, udhus eller lignende til alle tingene. Husk f.eks.
Havemøbler
Grill
Parasol
Løse hegn og afskærmninger
Større og let legetøj såsom hoppedyr osv.
Løse sandkasselåg
Krukker og potter – især høje modeller og dem, der er plantet til med store planter
Tomme skraldespande
Tomme regnvandstønder
Små kaninbure, hønsehuse etc.
Og selvfølgelig trampolinen

DEL