Folketingsvalg: Skolen til debat

Skolen var omdrejningspunkt, da seks folketingskandidater mødtes i aftes på Skovlund Friskole. Er det Friskolen eller folkeskolen, der er folkets skole? Hvad skal der til, for at forældre vælger skolen til?

Det var noget af det, som ordstyreren satte spot på i den to timer lange debat på skolen i Skovlund, der indtil 2012 fungerede som folkeskole, men herefter grundet lukning blev ændret til en friskole.

Indledningsvis blev de seks kandidater bedt om at fortælle kort om det bedste – ELLER – det dårligste minde fra deres egen skolegang.

“Jeg husker især Ulven Kommer – som vi i musik-timerne forvandlede til små koncerter med instrumenter, der fortalte historien, det er et rart minde.”
Karin Rohr Genz (Å)

“Fru Heldahl! Det var min dansklærer, og takket være hende lykkedes folkeskolen også for mig. Jeg gad ikke skolen, jeg ville hellere ud og køre traktor. I dag havde jeg utvivlsomt fået en lang række diagnoser, men fru Heldahl – hun var medvirkende faktor til, at jeg kom glimrende videre.”
Steen Holm Iversen (LA)

“Jeg gik i en lille landsbyskole, der i den grad samlede byen. Jeg oplevede desværre en forskelsbehandling, hvor det altid var håndværkerens eller landmandens børn, der lavede balladen, og ja – jeg var så ikke søn af en direktør, så jeg var vel en af dem…”
Niels Ole Beck (A)

Niels Ole Beck (A)

Herefter blev der stillet skarpt på ønsker for skolen – visionerne:

“Jeg ønsker en skole med langt færre tests. Der er alt for meget fokus på at lære eleverne at svare ja de rette steder – drop mange af de ligegyldige prøver og fokuser de rigtige steder!”
Karsten Brønnum (DF)

“Jeg ønsker mere forældreinddragelse – samarbejde mellem skole og hjem skal vægtes højere.”
Anni Matthiesen (V)

“Skolen er rent faktisk en politisk slagmark! Her gennemfører man konstant eksperimenterer. Og det er ærgerligt, fordi skolen er noget af det vigtigste i vores samfund. Jeg kunne ønske, at lærerne fik mere frihed, og at vi holder op med at eksperimentere. Og så mener jeg i øvrigt IKKE, at man skal afskaffe tests og karakterer, men derimod bruge dem konstruktivt til at videreudvikle kompetencer.”
Steen Holm Iversen (LA)

Steen Holm Iversen (LA)

“Det er jo reelt en trist måde, friskolerne opstår på. For de opstår jo oftest på grundlag af, at folkeskolerne bliver lukket. Lokalsamfundet engagerer sig og holder fast på, at deres lokalsamfund skal have en skole. Vi skal dog være opmærksomme på økonomien i det her. Ikke alle forældre har råd til at sende deres børn i fri- eller privatskole.”
Niels Ole Beck (A)

“Jeg mener, at det vigtigste er, at eleverne får ro på i skolen -uanset om det er friskole eller en folkeskole, der er tale om.
Det var vigtigt at hæve bevillingerne til folkeskolen – man kan derfor godt sænke koblingsprocenten til 73% uden at de enkelte frie skoler mistede penge.”
Gunner Poulsen (SF)

Hvordan gør vi folkeskolen mere attraktiv?

“Vi skal bestræbe os på at have en folkeskole, der er så god, at vi ikke har brug for fri- og privatskolen. Der er sparet nok i folkeskolen – vi skal have en folkeskole, folket har tillid til!”
Niels Ole Beck (A)

Spørgsmål fra salen: Jeg oplever en tendens til, at man taler folkeskolen ned, og at det er “finere” at gå på friskole. Jeg er selv sidste år gået ud af 9.klasse i en folkeskole, og jeg har været rigtig glad for at gå i folkeskolen, så jeg synes det er ærgerligt. Hvordan kan man vende den tendens?

“Folkeskolen har fået en kedelig klang, og det er ærgerligt – og det skal der rettes op på. Vi skal tale kvaliteten op! Vi skal udvikle skolen – give mere frihed – og så skal pengene følge det enkelte barn – hvilket jeg mener vil skabe netop den rette udvikling.”
Steen Holm Iversen (LA)

“Folkeskolen er bedre end sit rygte. Lærerene gør et kæmpe stykke arbejde for at få skolen til at fungere hver eneste dag. Jeg kan ikke lade være med at tænke på Tønder Sygehus – alle talte negativt om sygehuset, men den dag, det stod for at skulle lukke, var det pludselig verdens bedste sygehus…”
Niels Ole Beck (A)

“Socialdemokratiet har en ide om at de friskoler er paladser for de rigestes børn. Det er meget langt fra virkelighedens verden. En nedsættelse af tilskuddet til de frie skoler, får den konsekvens at den lokale skole, der har afløst folkeskolen da kommunen lukkede den, må dreje nøglen om. Reduktionen vil tillige ramme efterskolerne hårdt og det eneste sted skolerne kan hente pengene er ved at hæve elevbetalingen, til trods for at de samme forældre stadig tvangsbeskattes for en skole de ikke kan bruge. Niels Ole Bech om at ville sikre trivsel og bosætning i yderområderne. Det er ren varm luft. Måske Mette Fredriksen kan fortælle ham lidt om de frieskolers og privatskolernes styrke – hun har jo selv haft sine børn i en privatskole”
Steen Holm Iversen (LA)

Statsministeren udskrev i formiddags valg, og valgkampen er i fuld gang.  Folketingsvalget skal afholdes den 5. juni 2019.

 

 

 

DEL