Fødevarefortælling skal trække gastroturister til Sydvestjylland

Foto: publicity.dk
Fødevareoplevelserne i Sydvestjylland og langs hele Vestkysten skal styrkes og synliggøres mere. Derfor lanceres nu en fælles fødevarefortælling, der skal være med til at tiltrække foodies og flytte dem langs Vestkysten for de gode mad- og kulturoplevelser. Projektet har bl.a. resulteret i udvikling af 15 udvalgte fødevarehotspots og et udførligt materiale til synliggørelse af området til fri afbenyttelse.

Vestkysten er fyldt med gode fødevareoplevelser og har en lang tradition for fiskeri og produktion af fødevarer. Mange produkter og oplevelser er helt unikke og drives af ildsjæle, der brænder for formidlingen af den lokale fødevarekultur. Desværre har de ikke altid fået den opmærksomhed, som de fortjener.

Men det har et projekt udarbejdet af Partnerskab for Vestkystturisme, Dansk Kyst- og Naturturisme og lokale aktører langs Vestkysten lavet om på. I løbet af det seneste år er der nemlig blevet udvalgt 15 fødevarehotspots langs Vestkysten, hvor de unikke fødevareoplevelser er blevet styrket og synliggjort, og som nu tilsammen udgør en fælles fødevarefortælling for hele Vestkysten.

Foto: publicity.dk

Fortællingen om Sydvestjylland kredser blandt andet om de passionerede fødevareproducenter, det gode madhåndværk og de små gårdbutikker, vilde urter og lokale fødevaretraditioner.

Projektkoordinator ved Business Region Esbjerg Knud H. Hansen ser store perspektiver i projektet og materialet:

– Samarbejdet langs Vestkysten er gået over al forventning. Jeg synes, vi har været rigtig gode til at ensrette kommunikationen og målrette den til turister fra både ind- og udland. Vi har formået at styrke Vestkysten som et samlet brand, og det skal markedsføringsmaterialet fremadrettet bevise.
Men ét er at have en fantastisk database med levende og inspirerende tekster, billeder og film, noget andet er at få det ud over rampen. Derfor har vi i projektgruppen bag Fødevareprojektet lagt et stort arbejde i blandt andet at udvikle messepostkort og aktørfoldere til erhvervet, så de lokale aktører kan blive inspireret til at udbrede Vestkystens fælles fødevarefortælling til gavn for os alle.

Siden projektets start er de 15 udvalgte områders fødevare-DNA blevet gennemarbejdet, hvilket har tegnet et tydeligt billede af, hvilke fødevarehistorier de hver især rummer. Den endelige fortælling binder Vestkysten sammen som en kulinarisk fødevaredestination og viser et samlet billede af de unikke, forskellige smagsoplevelser, der findes langs den jyske vestkyst.

Foto: publicity.dk

– Det har allerede haft en positiv effekt, fordi den fælles fødevarefortælling er med til at sætte den jyske Vestkyst på verdenskortet for smagsoplevelser i høj klasse. Målet er at tiltrække foodies og få dem til at bevæge sig langs Vestkysten for at udforske alle de unikke fødevareoplevelser, der findes, fortæller Sisse Wildt, som er kommunikationschef hos Dansk Kyst- og Naturturisme.

Foruden de udvalgte fødevarehotspots er et resultat af projektet et fælles, professionelt materiale, som er frit tilgængeligt for enhver, der ønsker at bruge det til synliggørelse af fødevareoplevelser langs Vestkysten. Materialet inkluderer både film, billeder, grafik og en udførlig beskrivelse af hvert enkelt hotspots særegne fødevarer og kultur.

Det komplette materiale er udarbejdet på både dansk, engelsk og tysk.

Fakta om projektet:
  • De 15 hotspots er: Skagen, Løkken, Hirtshals, Jammerbugten, Hanstholm, Thyborøn, Bovbjerg Klint, Thorsminde, Hvide Sande, Skjern Enge, Varde Å Dal, Henne/Blåvand, Fanø/Esbjerg, Ribe/Mandø og Tøndermarsken/Højer.
  • Finansieres af Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Dansk Kyst- og Naturturisme.
  • Det samlede budget er på 1,6 mio. kr.
  • Materialebanken findes her

DEL