Erhvervslivet står sammen om at skabe vækst i Ølgod

Erhvervsudviklingschef Kirstine Faber Lauritsen

Under overskriften ”Vækst i Ølgod og i din forretning” vil flere virksomheder i og omkring Ølgod henover efteråret og vinteren mødes for at styrke relationerne i Ølgod’s erhvervsliv.  Udover at styrke de lokale relationer sætter forløbet også fokus på at skabe vækst, ikke bare i egen virksomhed, men også i Ølgod som helhed.

Flere af medlemmerne af Ølgod Handel og Erhverv har allerede sagt ja til sammen at gennemføre et netværksforløb for ejer, butikschefer, lokale forretningsledere, mestre og formænd.

Under netværksforløbet sættes der fokus op at udvikle Ølgod som en driftig by hvor medarbejdere, borgere og kunderne søger til. Forløbet har også til formål at forbedre samarbejdet lokalt og styrke fællesskabet på tværs af brancher. En af fordelene herved er at man kan lære af hinanden og dele viden. I sidste ende skulle forløbet for den enkelte virksomhed bl.a. gerne sikre at virksomheden er rustet til at drive en endnu bedre forretning med begejstrede medarbejdere.

Se mere her: http://olgod.dk/cid/6842/netvaerksforlob-vaekst-i-olgod

Tid til at udvikle sig som leder

– Erhvervslivet i Ølgod har det godt, og virksomhederne har generelt meget at se til. Derfor har det været vigtigt at sammensætte et længerevarende forløb der ikke tager fra meget tid fra selve driften af virksomheden, fortæller Ølgod Handel og Erhvervs erhvervsudviklingschef Kirstine Faber Lauritsen og fortsætter: Forløbet er derfor sammensat således at deltagerne mødes i fire timer over fem gange det næste halve år. Det er heldigvis noget de fleste kan finde tid til i en ellers travl kalender.

Klaus Uhd fra RCC

Underviseren, Klaus Uhd fra RCC, der har kørt lignende forløb i andre danske byer, fortæller således om forløbet:

– Vores erfaring er, at udover byen styrkes gennem netværk og samarbejde så har deltagerne også udviklet sig som leder hvilket bevirker de selv og deres medarbejdere er blevet dygtigere til at sælge, arbejdsglæden på arbejdspladsen stiger samtidig med at salget også stiger. Alt sammen fakturer der giver virksomheden en bedre bundlinje.

Relevante temaer drøftes

Datoerne for netværksforløbet er fastlagt. Men indhold og tema er op til deltagerne. Deltagerne kan således selv byde ind med temaer de gerne vil sætte fokus på. Hvis der ikke kommer nogen forslag, har arrangørerne dog allerede selv følgende forslag til temaer klar: Rollen som lede, spot og ansæt de rigtige talenter, salgsledelse og bundlinje, den svære samtale – på den nemme og til sidst et Open Space forum

Se mere her: http://olgod.dk/cid/6842/netvaerksforlob-vaekst-i-olgod

Idéen til forløbet kommer fra ProVarde Erhvervsudvikling, der i første omgang primært havde detailbranchen for øje.

– Ølgod er en by der er god til at stå sammen. Det ses tydeligt på deltagerlisten, at folk fra forskellige brancher bakker op og gerne vil hinanden og byen som helhed, fortæller Finn Erik Kristiansen, der er direktør i ProVarde og tilføjer, at der udover lederforløbet også er et lignende forløb, der dog udelukkende er for medarbejdere indenfor detail.

Finn Erik Kristiansen, direktør i ProVarde

FAKTA

Sted:                                             På skift mellem deltagerne

Tilmelding og info:                    www.olgod.dk eller tlf. 50509497

Mødedatoer:                              31/10, 29/11, 24/1, 20/2 og 12/3

Tidspunkt:                                   Kl. 13.00-17.00

Pris:                                               Almindelig leder: 1.570 kr. ex moms

Højtuddannet leder: 3.570 kr. ex moms

 

For yderligere information, kontakt venligst

Underviser                                                             Erhvervsudviklingschef

Klaus Uhd                                                               Kirstine Faber Lauritsen

Tlf.: 2565 9030                                                      Tlf.: 5050 9497

Mail: Klaus@retailcc.dk                                       Mail: kl@olgod.dk

Web: www.retailcc.dk                                         Web: www.olgod.dk

 

Se mere her: http://olgod.dk/cid/6842/netvaerksforlob-vaekst-i-olgod