Er Lindholm det nye Alcatraz?

Læserbrev indsendt af Alberte Højgaard, konstitueret formand for Venstre Ungdom Varde/Ølgod

Så er der slået alarm i pressen!

Og dette på grund af netop indgåede Finanslovsaftale, der indeholder følgende tiltag: Der oprettes i 2021 et nyt udrejsecenter på øen Lindholm i Stege Bugt. På øen Lindholm skal kriminelle udlændinge og afviste asylsøgere placeres. Beboerne vil få fast bopæl på øen, og skal opfylde visse krav.

Netop stramning af reglerne over for de udvisningsdømte kriminelle, og udlændinge der er i Danmark på tålt ophold, er noget af det, jeg mener er særdeles fornuftigt. Vort lands gæstfrihed skal hverken misbruges eller udnyttes. Men vi skal behandle folk ordentligt. Uanset!

Hidtil har Kærshovedgård udrejsecenter sat rammerne for udviste asylansøgere, og dette til stor gene for naboerne. Vi kan ikke byde danske borgere den form for utryghed, tilfældet var – og er. Derfor ser jeg løsningen med Lindholm som en glimrende ide.

Lige nu går flere journalister amok over Lindholm og sammenligner med Alcatraz. Det er noget vrøvl. Lindholm er ikke et fængsel, men et opholdssted! Jeg vil til enhver tid støtte op om, at vi placerer kriminelle udviste asylansøgere, så de ikke er til gene eller skaber utryghed for danskerne.

Men lad mig slå fast: Vi bør her i landet hjælpe folk i nød – hjælpe dem, der har reelt brug for hjælp. Og her er Lindholm et fint tiltag hvad angår kriminelle udvisningsdømte asylansøgere. Og jeg er ganske overbevist om, at rammerne på Lindholm vil være svært vanskelige at sammenligne med Alcatraz! Jeg har vanskeligt ved at forestille mig, at vi her i landet vil sætte rammerne for mennesker, kriminelle eller ej, der på nogen måde kan sammenlignes med Alcatraz!

Til dem der råber højest. Mon I har lyst til at få et asylcenter til nabo, med beboere, der er dybt kriminelle og på tålt ophold, hvor Jeres børn skal vokse op?

 

DEL