Ekstrem høj tilfredshed med plejecentrene i Varde Kommune

Thyge Nielsen, formand for Udvalget for Social og Sundhed i Varde Kommune: ”Det er vigtigt, at der er høj tilfredshed med kommunens plejecentre. Både for beboerne, men også for de pårørende, der har et familiemedlem på et af centrene.”

Pressemeddelelse: 96% af plejehjemsbeboerne i Varde Kommune er ”tilfredse” eller ”meget tilfredse” med kommunens plejecentre.

Varde Kommune gennemførte i efteråret en brugertilfredshedsundersøgelse på kommunens plejecentre.
Undersøgelsen blev gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, hvor både beboerne på plejecentrene og deres nærmeste pårørende blev hørt.
Det overordnede billede er, at tilfredsheden med plejecentrene i Varde Kommune er meget høj. Hele 96% af beboerne og 87% af de pårørende erklærer i undersøgelsen, at de er enten ”meget tilfredse” eller ”tilfredse” med plejecentrene i Varde Kommune samlet set.
Den overordnede konklusion er, at tilfredsheden med plejecentrene i Varde Kommune er høj. Blandt andet viser undersøgelsen høj grad af tilfredshed med, hvorledes personalet omgås beboerne, den personlige pleje, maden der bliver serveret og samarbejdet mellem de pårørende og personalet.

Thyge Nielsen, formand for Udvalget for Social og Sundhed i Varde Kommune, udtaler følgende:
”Det er vigtigt, at der er høj tilfredshed med kommunens plejecentre. Både for beboerne, men også for de pårørende, der har et familiemedlem på et af centrene.”
”Helt konkret hæfter jeg mig ved, at langt størstedelen af beboerne og de pårørende udtrykker tilfredshed med maden, den daglige omsorg og respekten fra personalet. Det er i min optik de vigtigste kerneområder.”

FAKTA
• Der er 14 kommunale plejecentre i Varde Kommune.
• Spørgeskemaet blev besvaret af 168 beboere svarende til 47% af samtlige mulige beboere. Beboere deltog ikke i undersøgelsen, hvis de var bosat på en demensenhed, var placeret i midlertidig bolig eller hvis deres kognitive funktionsniveau blev vurderet til at være for svækket.
• Spørgeskemaet blev besvaret af 199 pårørende svarende til en svarprocent på 72%.

 

DEL