Efterlyses: Studerende med interesse for psykologisk krigsførelse 

Hærens Efterretningscenter søger en studerende med interesse og nysgerrighed indenfor den psykologiske krigsførelses historie.

Hærens Efterretningscenter i Varde består af en stab og to efterretningsbataljoner med i alt ca. 520 medarbejdere.

1 Military Intelligence Battalions primære ansvarsområder er efterretningsindhentning, civilt og militært samarbejde samt uddannelse af værnepligtige.

2 Military Intelligence Battalions primære ansvarsområde er analyse og formidling af efterretninger.

Hærens Efterretningscenter tilbyder fra 1.9.2017 et 4-6 måneders praktikforløb til studerende i vores studieudviklingsafdeling. Studieudviklingsafdeling er en den del af staben, der er ansvarlig for udarbejdelse af doktriner, delkoncepter og udviklingsstudier. Vi deltager desuden i nationale og internationale fora og arbejdsgrupper samt udfører kontakt- og inspektionsvirksomhed.

Arbejdsopgave:
Din primære arbejdsopgave bliver udarbejdelsen af en rapport omhandlende følgende:

 • Gennemgang af danske styrkebidrag indenfor psykologiske operationer i perioden 1990 – 2016.
 • Gennemgang af mandater og opgaver for styrkebidragene, samt missionsområdernes udvikling.
 • Anbefaling til fremtidig styrkebidrag.
 • Formålet er at optimere opstilling af fremtidig styrkebidrag.

Vi forventer at du:

 • Har en bachelorgrad og er i gang med din kandidat- eller masteruddannelse indenfor historie, samfundsfag, statskundskab eller lignende
 • Er en skarp analytiker og skriftlig formidler både på dansk og engelsk
 • Kan arbejde selvstændigt i længere perioder
 • Er en dygtig informationssøger
 • Kan sikkerhedsgodkendes (TIL TJENESTEBRUG)

Vi tilbyder til gengæld:

 • Mulighed for at lære Forsvaret at kende som akademisk medarbejder, og øvelse i at løse en arbejdsmarkedsrelevant opgave
 • Tilknytning til en vejleder som vil hjælpe dig i gang med din opgave
 • Kontorarbejdsplads og værelse på Varde Kaserne samt mulighed for hjemmearbejdsplads i perioder, hvor fysisk tilstedeværelse ikke vil være nødvendig

Kontakt og ansøgning
For praktiske spørgsmål kontakt Fuldmægtig Sophie Charlotte Pank på tlf. 2541 5388 eller email HEC-STUV03@mil.dk.

For spørgsmål til arbejdsopgaven kontakt Major Lars Buur på tlf. 2060 2570, emailHEC-KTP-CIMIC@mil.dk

Motiveret ansøgning og CV sendes pr. mail til HEC-STUV03@mil.dk senest 01 juni 2017

DEL