Bliver du nabo til de nye højspændingsledninger?

Sådanne højspændingsmaster kæmper borgere og lokalpolitikere imod. De vil have kablerne gravet i jorden. Foto: Peter Karlsen

I løbet af de kommende år vil Energinet opføre 400 kV højspændingsledninger tværs gennem Varde Kommune. De skal hænges op på elmaster, der skal gå fra Idomlund ved Holstebro til Karlsgårde og derfra videre ned mod grænsen via Endrup.

Masterne er 42 meter høje og skal bl.a. bære strømmen fra vindmølleparkerne op langs Jyllands Vestkyst.

I starten af 2018 forventes offentlighedsfasen at starte og Energinet vil gøre nærmere rede for, hvor masterne skal opføres.

I 2008 vedtog et massivt flertal i Folketinget et princip om ikke at opføre nye luftbårne højspændingsledninger i Danmark. Dette princip har man nu tilsidesat. Den 30. oktober 2017 godkendte energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) investeringen i opførelsen af højspændingsledninger fra Idomlund til Karlsgårde og videre til grænsen.

Bliver du nabo til disse 42 meter høje master, som skal bære 400 kV højspændingsledninger?

DEL