Dialogmøde om opstart af gravearbejde i Brogade

Områdefornyelse i Varde BY: Onsdag havde Din forsyning og Varde Kommune inviteret grundejere og beboere i Brogade til møde om opstart af gravearbejdet i Brogade. På mødet blev der orienteret om, at gravearbejdet i Brogade forventes opstartet i slutningen af august.

Inden opstart af næste etape vil grundejere og beboere i Storegade (mellem Enghavevej og Arnbjerggade) ligeledes blive inviteret til et informations- og dialogmøde.

På mødet i går blev det fortalt, at anlægsarbejdet vil foregå i følgende rækkefølge:
* Først fræses alt asfalt af på hele gaden, hvorefter gaden vil være farbar som en grusvej.
* Hernæst graves kloak ned. Der graves et stykke af gaden op ad gangen.
* Afhængigt af, hvor der graves, vil gaden være tilgængelig for ærindekørsel fra en af siderne, ligesom fortovene i videst mulige omfang vil blive bevaret, indtil hele gaden igen er reetableret i grus.
* Til sidst opbrydes fortovet, og den nye belægning etableres på hele gaden.

DEL