Danske Andelskassers Bank opjusterer sine forventninger til resultatet for 2018

Bankens hovedkontor i Hammershøj

Danske Andelskassers Bank har haft et godt 2018 indtil nu med et resultat, der efter årets første fire måneder er bedre end forventet. Banken opjusterer derfor sine forventninger til et årsresultat før skat på 110-150 mio. kr. mod tidligere udmeldte forventninger på 50-110 mio. kr.

Danske Andelskassers Bank, hvis filialer er kendt under navnet Andelskassen, kunne forleden offentliggøre et flot resultat for 1. kvartal 2018. Senere samme dag offentliggjorde banken en anden god nyhed, nemlig at banken gør klar til at lave en obligationsudstedelse med henblik på dels at få indfriet resten af sit statslige hybridlån og dels at styrke sit kapitalgrundlag yderligere. Dermed vil Danske Andelskassers Bank kunne sætte punktum for sin nuværende kapitalplan, som banken har arbejdet målrettet med igennem flere år.

Og nu meddeler banken, at den opjusterer sine forventninger til årets resultat for 2018 og forventer et resultat før skat på 110–150 mio. kr. mod et tidligere forventet resultat på 50-110 mio. kr.

Opjusteringen sker blandt andet med baggrund i det realiserede resultat for de første fire måneder af 2018, hvor især udviklingen i bankens kursgevinster og nedskrivninger har været mere positiv end tidligere forventet.

Adm. direktør Jan Pedersen siger i forbindelse med opjusteringen:

– Vi står i den glædelige situation, at bankens resultat efter årets første fire måneder er bedre end forventet. Vi har for første gang i mange år kunnet tilbageføre nedskrivninger netto, kursgevinsterne udvikler sig positivt, og den kapitalmæssige overdækning er væsentligt forbedret. 2018 har indtil nu i det hele taget været et godt år præget af høj aktivitet alle steder i Danske Andelskassers Bank.  Derfor opjusterer vi forventningerne til årets resultat før skat.

DEL