Danske Andelskassers Bank opjusterer for anden gang i år forventningerne til 2019-resultatet

Danske Andelskassers Banks hovedkontor i Hammershøj

Der er endnu en gang fremgang at spore i Danske Andelskassers Bank, som af mange nok er bedre kendt under navnet Andelskassen. Banken har netop meddelt, at den for anden gang i år opjusterer sine forventninger til årets resultat til et resultat før skat på 320-360 mio. kr. mod tidligere udmeldte forventninger på 300-355 mio. kr.

Samtidig opjusterer banken forventningerne til årets basisindtjening. Banken forventer nu en basisindtjening i intervallet 145-175 mio. kr. mod tidligere 135-165 mio. kr.

Opjusteringen sker blandt andet med baggrund i et højt aktivitetsniveau i banken og gode konjunkturforhold, som har medført en endnu mere positiv udvikling end tidligere forventet.

Administrerende direktør Jan Pedersen siger i forbindelse med opjusteringen:

–  Det går rigtig godt i Danske Andelskassers Bank. Faktisk endnu bedre, end vi havde forventet, da vi den 25. marts første gang offentliggjorde en opjustering for indeværende år. Der er et meget højt aktivitetsniveau alle steder i banken, ikke mindst på boligområdet, og mine kolleger i både filialer, rådgivningscentre og landbrugscenter samt på bankens hovedkontor løber virkelig stærkt for at servicere og komme godt omkring alle kunder, nye som eksisterende.

Danske Andelskassers Bank har de seneste år styrket sit kapitalgrundlag markant og har i dag et kapitalgrundlag, der er blandt branchens mest robuste. Som adm. direktør Jan Pedersen tidligere har meldt ud, giver det forbedrede kapitalgrundlag banken nogle helt nye muligheder for at skabe vækst og udvikling fremadrettet. Der er blandt andet planer om at åbne to nye filialer i 2019 – en i København og en i Odense. Men der vil også blive søsat mange andre tiltag for at skabe øget vækst og kundefokus i hele bankens markedsområde

DEL