Danmarks Lærerforening: Forældre efterlyser bedre hjælp til børn med særlige behov

Foto: Arkiv

Tre ud af fire forældre i folkeskolen mener, der mangler støtte til elever med særlige behov. Der er stærkt brug for, at vi tager langt bedre hånd om inklusionen i folkeskolen, mener Danmarks Lærerforening, der derfor tager positivt imod ministerens udmeldinger.

Flere specialtilbud til børn med særlige behov og flere lærere med viden om specialområdet. Det er nogle af undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theils løsningsforslag for at rette op på inklusionsproblemerne i folkeskolen. Siden inklusionsloven trådte i kraft i 2012, er mange tusind elever gået fra at have specialundervisning til at skulle inkluderes i de almindelige skoleklasser. Den udfordring adresserer undervisningsministeren i et interview med Folkeskolen.dk:

“Vi har både børn, der ikke får den hjælp, de har behov for, og klassen kan være så forstyrret af det, at det kan være kropumuligt at gennemføre almindelig undervisning”, siger Pernille Rosenkrantz-Theil blandt andet.

Det er en holdning, som både medlemmer af Danmarks Lærerforening og forældre til børn i folkeskolen kan nikke genkendende til. I en rundspørge foretaget af Epinion for Danmarks Lærerforening svarer 73 procent af de 610 adspurgte forældre, at der ikke er støtteforanstaltninger nok til de børn, der har adfærds- og indlæringsmæssige vanskeligheder. 63 procent vurderer, at den manglende støtte til de enkelte elever med særlige behov påvirker undervisningen negativt.

”Vi har et massivt problem i folkeskolen, som vi ikke kan blive ved med at ignorere. Derfor glæder det mig meget, at ministeren er fuldstændig klar over, at inklusionen af elever med særlige behov må og skal forbedres. Alle børn har ret til god undervisning, og derfor er der behov for flere lærere med de rigtige kompetencer til at undervise elever med særlige behov”, siger Anders Bondo Christensen, der er formand i Danmarks Lærerforening.

Derfor spiller Danmarks Lærerforening nu en række konkrete forslag til forbedringer ind til ministeriet. Blandt andet er det vigtigt både at genindføre fag i specialpædagogik på læreruddannelsen samt genoprette uddannelsen Cand. Pæd. Psyk., der er en psykologisk overbygning på læreruddannelsen.

”Desværre er inklusionsopgaven et lysende eksempel på, at man ikke både kan spare penge og løse en meget stor og vigtig opgave”, siger Anders Bondo Christensen.

Danmarks Lærerforening mener, at alle kommuner og skoler skal have strategi og konkrete handleplaner, når en elev med særlige udfordringer skal inkluderes i skolernes almindelige klasser. Der skal øremærkes langt flere penge til indsatsen i kommunerne, og så skal der være en målrettet tilgang til efter- og videreuddannelse af lærerne i specialpædagogik.

DEL