Det Blå Flag hejses i Blåvand

Lavet i samarbejde med Local News – Se video under artikel

Hvad betyder skiltene?

På en Blå Flag strand skal der være opsat et oversigtkort over strandens faciliteter og redningsudstyr, for at servicere og øge sikkerheden for dens brugere. Derfor er det rart at kende piktogramsymbolerne, for nemt at finde rundt samt vide, hvor langt der er til hjælpen, hvis man skulle få brug for den.

Oversigtkortet på stranden skal indeholde:

 • Livredningsudstyr, såsom redningskranse, livreddertjeneste mm.
 • Førstehjælpskasse
 • Nødtelefon
 • Affaldsfaciliteter og affaldssortering
 • Drikkevand
 • Toiletter/Handicaptoiletter
 • Handicapfaciliteter (min. en strand i kommunen har handicap faciliteter)
 • Informationstavle
 • P-plads
 • Prøvetagningspunkt
 • Kartografiske elementer: “Her står du” punkt, nordpil og en skala for afstandsbedømmelse