Billedformiddag på Varde Bibliotek

Varde Lokalhistoriske Arkiv gentager succesen fra 8. marts og 4. oktober 2018, hvor mere end 100 personer samlet set mødte frem og hjalp arkivet med oplysninger om 75 af de 103 billeder med mangelfulde oplysninger, som blev vist ved de to forevisninger.

Nu har arkivet en ny serie billeder klar og spørger: Hvem? Hvor? Hvorfor?
Desuden krydrer vi aftenen med interessante lokalhistoriske billeder.

Så hjælp Varde Lokalhistoriske Arkiv med oplysninger om billeder med
mangelfulde beskrivelser.  Billederne vil spænde over flere årtier, men
denne gange mange fra 1970’erne.

Arkivet viser billederne den 8. november 2018, kl. 10.00-12.00, og vi håber mange vil møde op og prøve at hjælpe med oplysninger.

Billederne fra Billedaften 4.10.2018 er nu tilrettet og kan ses på arkiv.dk
ved at søge efter “Billedaften 4.10.2018”.

På arkivets hjemmeside
www.vardelokalhistoriskearkiv.dk<http://www.vardelokalhistoriskearkiv.dk/>,
er der på forsiden et link til søgning efter “Billedaften 4.10.2018” i
arkiv.dk.

Tilmelding.

Det er gratis at deltage. Du kan sikre dig en plads ved tilmelding på Varde
biblioteks hjemmeside vardebib.dk/oplev eller på biblioteket.