Badning frarådes ikke længere i Kvie Sø

Kvie Sø Foto: Ansager.info

Tilsyn og vandanalyser fra Kvie Sø viser, at den tidligere opblomstring af blågrønalger nu er væk.

Opblomstringen blev registreret i søen i slutningen af maj, hvorefter Varde Kommune frarådede al badning og kontakt med vandet. Men nu er vandet igen klart og rent ved badeområdet i Kvie Sø, og derfor ophæver Varde Kommune advarslen mod badning.

Støder man på eventuelle rester fra algeopblomstringen, som fx algeskum eller indtørrede alger, bør man lade det ligge. Det forsvinder af sig selv.

–  Her hvor vi hastigt nærmer os skolernes sommerferie, er det rart at kunne konstatere, at man igen kan bade i vandet ved Kvie Sø. Den er en af vores store tilløbsstykker i sommerperioden, siger Preben Friis-Hauge, formand for Udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune.

Vandets indhold af alger kan som altid skifte fra dag til dag. Derfor anbefaler Varde Kommune, at man følger baderådene angående alger, når man bader:

  • Bad og leg IKKE i vandet, hvis det er så uklart eller grumset, at du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene.
  • Bad og leg IKKE i opskyllede alger eller kraftigt algeskum i vandkanten.
  • Lad IKKE hunden eller andre husdyr drikke af vand med alger.
  • Er vandet klart og rent, kan man godt bade.

DEL