Ankestyrelsen godtager Varde Kommunes brug af konsulentbistand

I juli 2015 blev der rejst en række spørgsmål angående Varde Kommunes brug af konsulentbistand tilbage i 2012 og 2013. Brugen af konsulentbistand skete som led i arbejdet med at redde Varde Kaserne i det daværende forsvarsforlig.’
I et høringssvar tilbage i december 2015 anførte Varde Kommunes byråd, at der var handlet i legitim kommunal interesse, at man havde holdt sig inden for kommunalfuldmagten, og at udgiften forbundet med konsulentbistanden stod mål med den kommunale interesse.
Den kommunale interesse blev blandt andet begrundet med, at kasernen er et stort aktiv for kommunen i forhold til erhvervsfremme, erhvervsudvikling, byens håndværkere, de handlende, boligudlejere, jobsøgende og potentielle tilflyttere.
Det har Ankestyrelsen nu forholdt sig til, og i afgørelsen noterer de sig overoverordnet følgende:
”Ankestyrelsen finder på baggrund af byrådets redegørelse ikke grundlag for at foretage videre i sagen.”
Ankestyrelsen uddyber desuden i afgørelsen:
”Ankestyrelsen har noteret sig Varde Kommunes angivelse af den kommunale interesse i at bevare Varde Kaserne, herunder interessen i bevarelsen af den infrastruktur i kommunen, som kasernen danner grundlag for.
Ankestyrelsen finder ikke grund til at fastslå, at denne interesse ifølge kommunalretlig praksis falder uden for de anliggender, som en kommune lovligt kan beskæftige sig med.
Ankestyrelsen har ikke grundlag for at fastslå, at Varde Kommunes støtte ikke svarer til den kommunale interesse.”

DEL