Andelskassens Lokallånspulje støtter Kvie Sø Efterskole med 44.000 kr

Personerne på billedet er fra venstre: Ninna Bork Christensen, souschef i Andelskassen i Varde; Helle Guldager, kunderådgiver i Andelskassen i Varde; Stine Tryk, idemager og indehaver af Karstad kufferten; Friedericke Bruhn, iværksætter og innovationschef ved Provarde; Magnus Dahlmann, medlem af Andelskassens aktionærråd i Vestjylland og bagerst til højre Martin Ibsen, filialdirektør i Andelskassen i Varde.
Andelskassen i Varde har valgt at donere 44.000 kr. fra bankens Lokallånspulje til Kvie Sø Efterskole i Ansager. Begrundelsen er, at efterskolen er et unikt initiativ, der vil gøre en positiv forskel for en masse unge mennesker med særlige behov og deres forældre. Samtidig er Kvie Sø Efterskole med til at skabe nye, lokale arbejdspladser og gøre Skovlund Ansager til et bedre sted at bo, og det vil Andelskassen gerne være med til at støtte op omkring.

En lille gruppe borgere i Varde Kommune og omegn har det seneste års tid arbejdet med at etablere en ny efterskole, der starter op i august 2019. Kvie Sø Efterskole, som den hedder, adskiller sig væsentligt fra andre efterskoler, for her kommer man til at modtage elever i alderen 15 til 20 år, som andre efterskoler ikke har mulighed for at rumme.

Det drejer sig om elever med særlige læringsforudsætninger, eksempelvis Downs syndrom, autisme, erhvervede hjerneskader og udviklingshæmning.
Kvie Sø efterskole bliver den første efterskole vest for Storebælt udelukkende for udviklingshæmmede.

Andelskassen: Kvie Sø Efterskole har om nogen gjort sig fortjent til anerkendelsen

Sidste år var det iværksætterhuset Power Tower, der modtog penge fra Andelskassens Lokallånspulje i Vardeområdet, og i år er valget faldet på Kvie Sø Efterskole, som banken donerer 44.000 kr. til.
Lokallånspuljen er et initiativ, hvor Andelskassen lægger 1.000 kr. i en pulje, hver gang en kunde optager et såkaldt lokallån til fx bolig eller bil. Én gang om året bliver puljemidlerne uddelt til gode, værdiskabende formål i samtlige bankens lokalområder. På den måde kan Andelskassen være med til at give en del af fortjenesten på lånet tilbage til lokalsamfundet.

– Det er en stor fornøjelse at få lov til at overrække midler fra Lokallånspuljen til en så dedikeret personkreds som bestyrelsen for Kvie Sø Efterskole. De brænder virkelig for at få efterskolen op at stå og har om nogen fortjent pengene. Dette er både på grund af deres store engagement, og fordi der i den grad mangler en efterskole som Kvie Sø, der har fokus på unge med særlige læringsforudsætninger, som andre efterskoler ikke kan rumme. På den måde får disse unge mennesker de samme muligheder som alle andre unge, nemlig at komme på et sjovt, spændende og udviklende efterskoleophold, hvor man kan modnes og opdage nye sider af sig selv samt ikke mindst få venner for livet, siger Martin Ibsen, som er filialdirektør i Andelskassen i Varde, der er bankens største filial med mere end 20 medarbejdere.

Han suppleres af sin kollega og souschef, Ninna Bork Christensen

– Efterskolens bestyrelse er kommet langt med at indsamle startkapitalen, og lokalsamfundet har bidraget flot til finansieringen, men der arbejdes stadig på højtryk for at skaffe de sidste penge.
Der er allerede indskrevet elever til 2019 og 2020, og man er i gang med at ansætte en forstander og lærere, så der er virkelig sket noget. Vi håber, at Andelskassens bidrag kan være med til at hjælpe bestyrelsen det sidste stykke på vej, og vi glæder os til at følge efterskolen.

– Bestyrelsen bag etableringen af Kvie Sø Efterskole siger tusind tak til Andelskassen for donationen. Den betyder meget for os og hjælper os frem mod etablering af efterskolen.
Vi kan ikke løfte opgaven alene, så derfor er vi meget stolte og ydmyge over en sådan modtagelse og anerkendelse, lyder det fra formanden for Kvie Sø Efterskoles bestyrelse, Peter Fog.

Også lokalt i Ansager vækker såvel etableringen af efterskolen som Andelskassens støtte til projektet stor glæde

– Andelskassens Lokallånspulje er et solidt og meget samfundsbetydende initiativ, der er med til at løfte og udvikle lokalt værdiskabende iværksætteri. Det har stor betydning for lokalområdets udvikling, at puljemidlerne i år doneres til Kvie Sø Efterskole, da det helt sikkert vil bidrage til, at der skabes nye arbejdspladser og styrket bosætning i vores lokalområde.
Med Kvie Sø Efterskole bliver det endnu mere attraktivt at bo og leve i Skovlund Ansager, siger Elise Kristensen, som er formand for Bosætningsudvalget i Ansager Byudvikling.