Andelskassen: Salg af ”Sparinvest” vil styrke vores kapitalgrundlag

Ejerkredsen bag Sparinvest Holdings SE (”Sparinvest”) har dags dato indgået en betinget aftale med Nykredit om salg af 75 % af aktierne i Sparinvest. Aftalen er betinget af udfaldet af en igangværende due diligence-proces samt myndighedsgodkendelser og godkendelse på Sparinvests kommende generalforsamling.

Danske Andelskassers Bank ejer i dag 13,8 % af aktierne i Sparinvest. Hvis den betingede købsaftale gennemføres, vil det derfor medføre en væsentlig styrkelse af bankens kapitalgrundlag i 2019, idet bankens kapitalprocent med udgangspunkt i opgørelsen ultimo 2018 vil blive forbedret med 3,4 procentpoint. Dette er samtidig med til at sikre, at Danske Andelskassers Bank har mulighed for at betale udbytte til bankens aktionærer i de kommende år.

Ved gennemførelse af salget vil Danske Andelskassers Bank kunne indtægtsføre en ekstraordinær skattefri indtægt på ca. 161 mio. kr. og en udbyttebetaling på ca. 21 mio. kr. efter skat. Salget vil medføre et fald i de fremtidige indtægter relateret til værdiskabelsen i Sparinvest.

Sammenlagt forventer banken, at de tidligere udmeldte forventninger for 2019 kan opjusteres til et resultat før skat i intervallet 230-290 mio. kr.
Forventningerne til resultatet justeres ikke på nuværende tidspunkt, men afventer afklaringen omkring de endnu ikke opfyldte betingelser for salgets gennemførelse.

Salget forventes gennemført i 3. kvartal 2019.

Som følge af det betingede salg af Sparinvest udtaler bestyrelsesformand i Danske Andelskassers Bank, Anders Howalt-Hestbech:

”Det går godt i Danske Andelskassers Bank. Vi er netop kommet ud af 2018 med endnu et godt resultat, og i løbet af det seneste år har vi forstærket og udbygget bankens kapitalgrundlag betydeligt og gjort os helt fri af statslige hybridlån med stærk opbakning fra en række institutionelle investorer. I 2019 står vi derfor godt positioneret i den danske bankverden, og det stærke kapitalgrundlag giver os gode muligheder for at søsætte en række nye initiativer og indgå nye partnerskaber om attraktive kundetilbud.

Under overskriften ”Fokuseret vækst” er vi klar til næste udviklingsskridt. Med fokuseret vækst mener vi, at vi er meget bevidste om, hvor vi gerne vil vokse og på hvilken måde, samt ikke mindst, hvad det indebærer af til- og fravalg.

Banken har i dag en solid regional forankring og kan på den måde være tæt på sine kunder, og det skal vi blive ved med at være. I de kommende år vil vi derudover søge fokuseret vækst gennem blandt andet etablering af vores første filial i København samt en filial i Odense. Begge steder har vi i forvejen en solid kundebase.

Desuden vil vi aktivt søge indflydelse gennem ligeværdige konsolideringsmuligheder, men kun når og hvis det giver mening for Danske Andelskassers Bank og skaber værdi for bankens aktionærer, kunder og øvrige interessenter.”

I samme forbindelse siger bankens adm. direktør Jan Pedersen:

”At blive endnu stærkere og bredere funderet er en afgørende del af Danske Andelskassers Banks strategi, og åbningen af nye filialer er ét skridt i den retning. Vi skal ikke vokse for størrelsens skyld alene, men for at stå stærkt i den fremtidige udvikling, som indebærer samarbejde på tværs og øget digitalisering. Derudover fokuserer vi på at reducere bankens relative omkostninger, så vi kan styrke vores konkurrenceevne. Og så skal vi være mere end en bank for vores kunder, hvilket vi især vil opnå gennem stærke partnerskaber og et øget og forbedret kundetilbud.”

Udover størrelse, omkostninger og kundetilbud opererer Danske Andelskassers Bank med et fjerde strategisk hjørneflag: En styrkelse af bankens markedsværdi.

”Det er et særskilt mål, at vi i vurderingen af alle kundeforhold skal kunne skabe værdi for både kunder og aktionærer. Vores mange aktionærer har igennem årene bakket os op og vist stor interesse for bankens udvikling. Herunder ikke mindst igennem efterdønningerne af finanskrisen. Efterhånden som vi forbedrer resultaterne i banken, skal aktionærerne også mærke, at deres investering i Danske Andelskassers Bank bliver mere attraktiv. Bankens bestyrelse har derfor til hensigt at fastlægge en udbyttepolitik, da det er bestyrelsens vurdering og forventning, at der med baggrund i bankens økonomiske situation, og den forventede markedssituation vil være mulighed for udbytte for de kommende år,” slutter Anders Howalt-Hestbech.

Sparinvest Holdings SE vil efter en eventuel transaktion indgå som et datterselskab i Nykredit-koncernen, og de finansielle virksomheder, der fortsætter i ejerkredsen bag Sparinvest Holdings SE, herunder Danske Andelskassers Bank, vil fortsat kunne tilbyde deres kunder Sparinvests produkter.

Yderligere information
Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70 eller pr. mail tmp@dabank.dk.

Om Danske Andelskassers Bank
Danske Andelskassers Bank er en børsnoteret bank, der har rødder tilbage til stiftelsen af den første danske andelskasse i 1915. Banken har under navnet Andelskassen 14 filialer og rådgivningscentre beliggende i Jylland og på Fyn samt et landbrugscenter. Der er ca. 310 medarbejdere, og hovedkontoret ligger i Hammershøj mellem Randers og Viborg. Læs mere på andelskassen.dk.

DEL