Alvorligt syge patienter i Region Syddanmark mangler viden om ernæring

- Jeg har ikke snakket med nogen om kost og ernæring i forbindelse med nogle af mine indlæggelser, fortæller læge Charlotte Bøving. Foto: Les Kaner

Infektioner, genindlæggelser og udskydelser af behandlinger.
Vægttab blandt patienter med alvorlige sygdomme som kræft og KOL kan have store konsekvenser, og for nogle kan det være fatalt. Alligevel er det de færreste patienter med kræft eller KOL i Region Syddanmark, der ved, hvilken kost de bør spise for at få nok ernæring og undgå vægttab, viser ny undersøgelse blandt kræft- og KOL-patienter foretaget af YouGov på vegne af brancheorganisationen FMF*. Næsten en femtedel af patienterne (19%) svarer i undersøgelsen, at de ikke ved, hvad de bør spise, og halvdelen (51%) mener, at man skal spise mest grøntsager og frugt, hvilket ikke nødvendigvis er hensigtsmæssigt, hvis man har brug for en proteinrig og energitæt ernæring.
Praktiserende læge Charlotte Bøving fra Varde oplevede selv utilstrækkelig information om ernæring, da hun var syg med en kræftsygdom. Da hun var indlagt, fik hun ikke noget at vide om, hvad hun burde spise for at sikre nok og korrekt ernæring, selvom hun tabte sig, fortæller Charlotte Bøving:
–  Jeg har ikke snakket med nogen om kost og ernæring i forbindelse med nogle af mine indlæggelser. Jeg fortsatte mine normale sunde kostvaner med meget fiberrig mad, for der var ingen, der havde gjort mig opmærksom på, at man bør spise anderledes, når man er alvorligt syg og sengeliggende. Så jeg endte med at blive genindlagt med tarmslyng, fortæller hun.

Handling er afgørende
At mange patienter ikke ved, hvilken type kost de bør spise, bliver bakket yderligere op i undersøgelsen, hvor seks ud af ti svarer, at hverken de eller deres pårørende har modtaget information fra en sundhedsperson om ernæring og vægttab i forbindelse med alvorlig sygdom. Fire ud af ti svarer, at de ikke selv opsøger information om kost og ernæring.
Det er meget bekymrende, at så mange ikke ved, hvor vigtig ernæring er i forbindelse med sygdom, eller hvad de bør spise. Men desværre er den manglende viden ikke overraskende, fortæller sygeplejerske ved Kræftrehabiliteringen i Varde Kommune, Pernille Tandrup Nielsen
– Mange af de her patienter har muligvis fået information om ernæring, men den bliver typisk givet samtidig med anden vigtig viden om fx en kræftdiagnose. Derfor sidder informationen om ernæring ikke altid fast. Det er rigtig ærgerligt, for underernæring kan være livsfarligt for de her patienter med alvorlige sygdomme, fortæller Pernille Tandrup Nielsen.
Hun mener derfor, at alle patienter med alvorlige sygdomme som kræft og KOL skal have information om ernæring flere gange i løbet af deres sygdomsforløb.

Ernæring er et meget komplekst område
Diætist ved Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune, Bettina Nielsen, mener, at noget af det vigtigste er at huske, at ernæring er et meget komplekst område, og at diætbehandlingen skal tilrettelægges efter den enkelte patient:
– Ernæring er et område med meget misinformation, som vi skal til livs. Der findes ikke en ernæringsvejledning, som passer til alle, og der findes sjældent en vejledning, der holder gennem et helt sygdomsforløb, fordi patienternes ernæringstilstand ofte ændrer sig. Der er brug for individuelle samtaler mellem patienter og kliniske diætister med den nødvendige faglige viden – flere gange i løbet af et sygdomsforløb – og derfor er det vigtigt, at der blandt sundhedspersonalet er fokus på opsporing af dårlig ernæringstilstand, fortæller Bettina Nielsen og understreger, at det fx ikke er nok bare at snakke om omvendte kostpyramider og ekstra fløde i maden for at undgå vægttab. Der kan være såvel fysiske som psykiske barrierer i dét at skulle spise, når man er alvorligt syg.