Åbent brev til Dan Jørgensen fra byrådet i Varde Kommune

Energinet og Miljøstyrelsen har for nylig offentliggjort forslag til linjeføring for det nye 400 kV-ledningsanlæg fra den dansk-tyske grænse til Holstebro.

Varde Byråd anerkender, at vi bevæger os mod et samfund, hvor en større andel af energiforbruget vil være elbaseret, og at der derfor er behov for at udbygge elinfrastrukturen.

Varde Byråd finder imidlertid, at netop udsigten til flere og større elforsyningsanlæg bør give anledning til, at der i fremtiden i højere grad tages hensyn til befolkningen i landområderne. Det fremlagte forslag prioriterer kabellægning ved de store naturområder som Ribe Å, Kongeåen og Varde Å.

Det er Varde Byråds opfattelse, at der bør tages tilsvarende hensyn til lokalbefolkningen, og at det som minimum burde sikres at højspændingsanlæg i nærheden af landsbysamfund kabellægges.

Varde Byråd vil over for Energinet og Miljøstyrelsen påpege, at anlægget også bør kabellægges tæt på Næsbjerg og Sig, så Varde Kommune kan opretholde en bred vifte af attraktive bysamfund til gavn for bosætningen.

På vegne af hele byrådet i Varde Kommune.

Med venlig hilsen

Erik Buhl

Borgmester