Gæstelærere: Spansk på skemaet på Campus

Lene Berthelsen (tv) sammen med de to gæstelærere fra Madrid, Adriana og Ana.

Det fyger med spanske gloser i denne uge på Campus i Varde. Og det ikke blot i spansklektionerne på gymnasiet, men ligeledes i matematiktimerne i 10iCampus.

Her har man nemlig besøg af to lærere fra skolen Maria Guerreo i Madrid.

– Adriana og Ana er på besøg grundlæggende for at observere undervisningen med fokus på, hvordan vi i Danmark underviser i matematik, fortæller Lene Berthelsen, der er lærer på 10iCampus.

Adriana og Ana har blandt andet fulgt science-timerne, og også vist stor interesse for, hvorledes man på stedet tackler relationskompetencer samt hvad man gør for at forebygge mobning og hvordan man arbejder med tosprogede elever.

De to gæstelærere har også holdt oplæg på fællessamling for eleverne om livet i Spanien, arbejdet på den skole, de kommer fra og meget mere.

– Det er ikke bare lærerigt, men også i den grad spændende med gæstelærere i huset. Deres besøg giver anledning til gode snakke, og der er en helt unik energi bestående af gensidig nysgerrighed, fortæller Lene.

Udvekslingsamarbejdet lader sig gøre grundet EU-samarbejdet, og Lene lægger ikke skjul på, at hun er stor fortaler for EU:

Var det ikke for EU-samarbejdet lod sådan noget her sig ikke gøre. Dette er et rigtig godt billede på, hvor vigtig EU er – også på uddannelsessteder som Campus. Der opstår en interkulturel atmosfære, der er helt speciel – både blandt eleverne, i undervisningen og ikke mindst på lærerværelset. Det er jo også med hjælp fra EU, at vi kan tilbyde elever studierejser til blandt andet Strasbourg, fortæller Lene Berthelsen, der som international koordinator på 10iCampus ansøger og organiserer EU-finansierede kurser til lærerne – samt ansøger og planlægger projekter, hvor elever sammen med lærerne fra 10iCampus besøger andre skoler i EU.

 

Læs eventuelt mere om det seneste projekt, som 10iCampus har været med til:

Titlen er C.L.I.C.K. (Contemporary Literacy in Contemporary Kids) – 2015-2017: https://clickerasmusplus.eu/