39 flygtninge om året til Varde

Læserbrev, indsendt af Gunner Poulsen, Lerpøtparken 13 1. th, Varde – Folketingskandidat for SF – Mikkel Ammitzböll, Bispegade 11, Ribe –  Folketingskandidat for SF

Danmark skal tage imod kvoteflygtninge. Når man bliver nødt til at flygte fra hus og hjem slutter livet ikke.

Dels har vi brug for at verden ikke lukker sig ned i ubegrundet fremmedfrygt fx. hvis vi selv får brug for at flygte igen, dels har vi en forpligtelse til at gøre vores for verdens svageste.
Vi har som nation har en aftale med FN om at tage flygtninge, vel at mærke efter vi har fået dem i sikre lejre og vi har forpligtet os, ligesom de andre medlemmer af FN, til at tage en “kvote” hvert år.

I stedet for som vi gør nu, og sige helt NEJ til kvoteflygtninge, så foreslår SF, at vi hæver antallet til minimum 500 og om muligt til de 4500 kvoteflygtninge, udregnet efter europæisk fordelingsnøgle.

4500 lyder som mange, men for en kommune som Varde, ville det betyde, vi skulle tage blot 39 af de svageste flygtninge.Dem der har allermest brug for beskyttelse og for hvem det ellers ville betyde, at ende i hænderne på menneskesmuglere, kombineret med en risikabel rejse over middelhavet i gummibåd. Og vi ved, at disse svageste er kvinder, ældre og børn.

Vi som samfund ville kunne tilbyde disse 39 mennesker midlertidigt ophold i Varde, mens konflikter og krige raser i deres hjemlande. Vi kunne hjælpe med at bygge dem op, uddanne dem og ruste dem til at gå en ny fremtid i møde.

Kan vi moralsk forsvare at lade være. Det tror vi ikke i SF. Derfor har vi i weekenden lagt 39 røde sten ud i byerne i kommunen, for at vise hvor lidt menneskelighed egentligt fylder i bybilledet.

DEL