253 borgere eksperimenterer med ny form for demokratisk deltagelse

Lørdag den 17. november samles 253 borgere fra Varde Kommune til arrangementet VoresStemmer*Varde. Sammen skal de bruge dagen på at udvikle løsninger, der sikrer, at Varde Kommune er i balance – geografisk, økonomisk og socialt. Borgerne er tilfældigt udvalgt og har modtaget en personlig invitation til at deltage.

BORGERINDDRAGELSE
VoresStemmer*Varde bliver et af de største borgermøder i Varde Kommunes historie og er en helt ny måde at engagere borgerne i det lokale demokrati.

”Vi ønsker at udvikle lokaldemokratiet, så det er relevant for flere borgere at engagere sig i. Vi vil gerne styrke båndet mellem politikerne og almindelige mennesker. Derfor er det borgerne, der sætter dagsordenen og udvikler løsningerne sammen med hinanden og politikerne,” siger borgmester Erik Buhl.

Det kan være løsninger, som Byrådet kan arbejde videre med, men det kan også være ideer, som borgere, foreninger, virksomheder eller andre kan føre ud i livet. Et eksempel kunne være et forslag, der skal sikre endnu mere fokus på vores landdistrikter. Et andet kunne være at skabe større tryghed for unge mennesker i nattelivet.

Til arrangementet deltager hele Varde Kommunes byråd – men ikke for at svare på spørgsmål eller fremlægge deres egen politik.

”Vi vil gerne have en anden slags dialog med borgerne. Vi skal diskutere det, der er vigtigt for dem og udvikle løsninger og ideer sammen. Det er borgerne, der har taktstokken – ikke politikerne eller forvaltningen. Det, tror vi på, kan få nogle helt anderledes forslag og ideer til ny politik på banen,” siger borgmester Erik Buhl.

Efter borgermødet arbejder en mindre gruppe borgere videre med de ideer, der bliver udvalgt ved arrangementets afslutning. Til sidst skal de præsenteres for byrådet og interesserede borgere, relevante virksomheder og organisationer i kommunen.

Demokratiet skal udvikles for at bevare det
VoresStemmer*Varde er en del af det landsdækkende demokratiinitiativ VoresStemmer fra Tænketanken Mandag Morgen og gennemføres med økonomisk støtte fra A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. I projektet skal der eksperimenteres med nye deltagelsesformer, som gør det relevant og meningsfuldt for flere at engagere sig i politik – både lokalt og nationalt.

”VoresStemmer*Varde er startskuddet til en række arrangementer rundt omkring i landet, hvor vi engagerer borgerne i lokalpolitik på en ny måde. Kernen i det er, at vi sætter borgernes ønsker, drømme og ideer i centrum i demokratiet og politikudviklingen. Det tror vi, kan være med til at genoprette tilliden til – og ikke mindst begejstringen for vores demokrati i Danmark,” siger Clara Dawe, projektchef i Tænketanken Mandag Morgen.
Ambitionen med projektet er at gøre noget ved den faldende tillid til politikerne og demokratiske institutioner, som vi ser i disse år – både i Danmark med i høj grad også i udlandet.

”Vores demokrati er gammelt og smukt, men vi kan ikke holde det friskt og anvendeligt ved at passe på det som en museumsgenstand. Vi må udvikle det og bruge det til at finde de rigtige svar på det 21. århundredes nye problemstillinger,” siger Lisbeth Knudsen, chefredaktør på Mandag Morgen.

FAKTA
• VoresStemmer*Varde finder sted lørdag den 17. november kl. 08.30-17.00. Pressen er velkommen ved arrangementet. Adresse: Ølgod Hallerne (Skolegade 18, 6870 Ølgod).
• Ved arrangementet deltager 253 tilmeldte borgere fra Varde Kommune. Invitationen til arrangementet er udsendt til et tilfældigt udvalgt udsnit af befolkningen i Varde Kommune.
• Programmet indledes med, at deltagerne selv laver dagsordenen for dagen. Herefter fordeler de sig i grupper ud fra de emner, de gerne vil diskutere og udvikle løsninger på resten af dagen. Dagen rundes af med, at deltagerne stemmer om, hvilke ideer en mindre gruppe borgere skal arbejde videre med. Alle deltagerne får mulighed for at melde sig til denne gruppe.
• Projektet er inspireret af de såkaldte G1000-møder, der fandt sted for første gang i Belgien i 2011 og siden har spredt sig til Holland og England. G1000-møderne er et af de største demokratiske eksperimenter i de seneste år og gik ud på at samle 1.000 repræsentativt udvalgte borgere for at diskutere, prioritere og finde konkrete løsninger på vigtige samfundsudfordringer.
• Læs evt. mere om projektet på http://voresstemmer.mm.dk/