10iCampus: Hvorfor ødelægge en succeshistorie?

Lis Boe-Hansen, afdelingsleder 10iCampus

Farvel til 10. klasse på Campus i Varde… det er det skrækscenarie, leder Lis Boe-Hansen frygter efter skoleordfører Anni Matthiesen (V) har meddelt, at man i uddannelsesudvalget ønsker, at de kommunale 10. klasser flyttes til erhvervsskolerne.

– Ja, jeg bliver bekymret – bekymret for om alt det, vi har fået stablet på benene og er lykkedes med, nu skal lukkes ned, lyder det fra Lis Boe-Hansen, afdelingsleder af 10iCampus Varde.

Der har gennem de seneste år været en støt stigende interesse for 10. klasse blandt de unge, og det mener Lis blandt andet hænger sammen med det uddannelsesmiljø, der gør sig gældende på stedet.

– Førhen herskede der for flere en fordom om, at 10. klasse var et useriøst år, men det mener jeg bestemt, vi har fået gjort op med. Jeg ser den ene succeshistorie efter den anden, og der kommer kun flere, og heldigvis er det også det billede, der tegner sig udadtil, slår afdelingslederen af 10. klasse fast.

Og kaster man et blik tilbage på det forgangne skoleår, er tallene da heller ikke til at tage fejl af.

Ved skolestart i august 2017 var hele 44 % i den såkaldte Fokus-klasse vurderet som ikke uddannelsesparate. I de to EUD-klasser var tallene henholdsvis 68 % og 75 %, mens der i de to gymnasieforberedende 10. klasser var henholdsvis 39 % og 17 % elever, der var vurderet som ikke-uddannelsesparate.

– Nu hvor skoleåret lakker mod enden er faktum, at blot 8 elever, altså 5 %, vurderes som ikke-uddannelsesparate i alt. Og ja! Vi er stolte, siger Lis, og fortsætter:

– Her på stedet er det os meget magtpåliggende at se den enkelte elev – vurdere de ressourcer, den enkelte har og så tage udgangspunkt i det. Styrke og støtte – det er jo i bund og grund kerneydelsen, og i al beskedenhed, så lykkedes det, fortæller Lis, der netop har deltaget i flere forældresamtaler, hvor hun har mødt lutter tilfredshed.

Det er en fornøjelse! Jeg hører og ser så mange gode historier – som forleden, hvor en far bankede på døren til mit kontor og fortalte, at hans søn aldrig havde oplevet succes i sin skoletid – før han startede her. Og det er jo det, vi oplever. Elever, der har forladt 9. klasse med 00 og 02 i karakterbogen, og med lavt selvværd – og her finder de sig selv og får mod på at komme videre. Ligesom vi også har elever, der trænger til et ekstra skub fagligt i et par enkelte fag, eller der kan være eleven, der har høje karakterer, men ikke har besluttet, hvilken vej, han eller hun vil gå uddannelsesmæssigt – og her får de et år til at spore sig ind på rette hylde.

– Jeg er nødt til at sige – der er også geografi i det her – og det håber jeg sandelig, at politikerne har for øje, når de tager den endelige beslutning. Der er forskel på at gå i skole i Varde og i København.

– Hvorfor ødelægge noget, der rent faktisk fungerer upåklageligt – det savner jeg svar på, slutter Lis Boe-Hansen

Fakta: Regeringens mål er, at 30 % af eleverne skal søge en erhvervsuddannelse. På 10iCampus er det seneste tal 36 %.

 

 

DEL