Hvad skal du være – efter 10iCampus?

Åbent Hus på 10iCampus

Tirsdag den 20. december sydede 10iCampus af liv – her var der nemlig inviteret til  årets kæmpe åbne Hus  og udstilling af produkter. Sædvanligvis er dette et tilløbsstykke – sidste år var der 600 pårørende på besøg på skolen – og i år var der ikke færre med interesse for den populære uddannelse på Campus.

I den sidste uge op til jul har alle 150 elever arbejdet med den obligatorisk selvvalgte
opgave – også kaldet OSO, fortæller afdelingsleder Lis Boe-Hansen.

I denne opgave har alle elever ud fra deres uddannelsesplan udarbejdet en opgave,
der bedømmes med såvel en karakter som en udtalelse til deres eksamensbevis.

Opgaven blev afsluttet med en stor udstilling af alle elevernes produkter.

Spektret var stort. En elev udklædt som sygeplejerske fortalte f.eks om uddannelsen,
arbejdsvilkår – en anden elev fortalte om pædagoguddannelsen og havde lavet en
udstilling om dette – en tredje skal være tømrer og havde bygget et hus i
miniatureudgave, mens en kommende elektriker installerede lys i huset.

Elever fra EUD10-linjen, som to dage om ugen hele året har været rundt på alle
ungdomsuddannelser lavede opgaven i samarbejde med f. eks Rybners tekniske skole og
social- og sundhedsskolen i Esbjerg- mens alle andre har kontakter til
erhvervslivet.

Hen over de næste dage sætter vi spot på de dygtige unge mennesker og deres opgaver. Følg med på GoVarde.dk…
campus2

 

DEL